Stad Gent verleent 7,5 miljoen extra steun aan armoedeverenigingen

344881 onthaal%20kras 452fe5 large 1581078136

De vrijwilligers van Kras vzw bieden mensen in armoede een warm onthaal. © Karen Nachtergaele

Nu Gent een recordbedrag van 434 miljoen euro vrijmaakt voor armoedebestrijding, wordt ook de steun aan armoedeverenigingen en -organisaties met een derde opgetrokken tot 28 miljoen euro.

De Stad Gent sluit voor de komende 6 jaar met 35 organisaties een overeenkomst af voor een totaalbedrag van 28 miljoen euro om samen te strijden tegen armoede. Een stijging van 7,5 miljoen ten opzichte van de vorige legislatuur. 2,4 miljoen euro, waarvan 1 miljoen extra, gaat naar verenigingen die mensen in armoede een stem geven en noodhulp bieden.

Meer geld voor materiële hulp, ook op wielen

In zo goed als alle Gentse wijken zorgt vzw Kras met vrijwilligers voor een warm onthaal en materiële hulp voor mensen in armoede. De Stad versterkt nu dat netwerk waar Gentenaars terecht kunnen voor voeding en noodhulp. Om de blinde vlekken op het Gents grondgebied weg te werken, experimenteert de Stad Gent de komende drie jaar ook met het versterken van diverse vormen van mobiele materiële hulp, zoals onder meer een mobiele sociale kruidenier. Naar aanleiding van de komst van opvangponton Reno krijgen daarnaast ook enkele andere vrijwilligersverenigingen extra middelen om nieuwkomers bij te staan.

Samen sociaal middenveld versterken

Ook met 3 verenigingen waar amen het woord nemen, Sivi, Zuidpoort en BMLIK, sluit de Stad Gent een nieuwe overeenkomst af. Hun budget wordt verdubbeld om hun werking verder te zetten en deel te nemen aan het samenwerkingstraject voor het sociaal middenveld. De Stad Gent wil met het traject de samenwerking tussen sociale middenveldorganisaties verbeteren en de rolverdeling tussen het sociale middenveld en de Stad Gent scherpstellen.

'Verenigingen die armen een stem geven en noodhulp bieden, vormen een belangrijke schakel in het armoedebeleid. De verenigingen bereiken mensen die we zelf moeilijk bereiken, sturen mensen door, geven signalen van onderuit en helpen mee het beleid vormgeven. We werken nauw samen, want armoede aanpakken kan je niet alleen.'

Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding

Contact

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.