Extra financiële en materiële steun voor Gentenaars tijdens coronacrisis

Welzijnsbureau Gent Noord.jpg
  • jpg

Welzijnsbureau Gent Noord

De Stad Gent heeft een reeks concrete maatregelen klaar om Gentenaars die het financieel moeilijk hebben bij te staan tijdens de coronacrisis. Zo zal het Gentse OCMW vanaf 1 mei financiële aanvullende hulp kunnen uitkeren aan elke Gentenaar die in financiële problemen komt, los van zijn of haar statuut. De Stad voorziet ook 100.000 euro aan materiële hulp, en er is crisissteun voor zo'n 1.000 gezinnen met een leefloon.

Door de grote impact van de coronacrisis, stijgt het aantal Gentenaars dat niet rondkomt. Met 2.330 infovragen was maart de drukste maand sinds 5 jaar voor de welzijnsbureaus van het OCMW. In de eerste weken van april zet de trend zich sterker door, en ligt het aantal vragen 40% hoger dan in andere jaren.

Het OCMW krijgt voornamelijk vragen over financiële hulp, de aanvraag van een leefloon en voorschotten op een werkloosheidsuitkering. Het gaat in de meeste gevallen om mensen die voordien nog nooit recht hadden op sociale uitkeringen, van wie de uitkering te krap is geworden, en mensen die geconfronteerd worden met een achterstand van de uitbetaling bij tijdelijke werkloosheid.

Om Gentenaars die in financiële problemen komen bij te staan, nam de Taskforce Relance op 3 april 2020 een pakket maatregelen. Deze sociale maatregelen zijn nu verder geconcretiseerd.

Crisissteun voor gezinnen met een leefloon

Op vrijdag 17 april ontvangen zo’n 1.000 gezinnen 60 euro crisissteun. Het gaat om gezinnen met alleen minderjarige kinderen, die een leefloon ontvangen. De steun is erop gericht om extra kosten op te vangen, aangezien de kinderen niet naar school gaan.

Aanvullende financiële hulp, los van statuut

Vanaf 1 mei zal het OCMW Gent financiële aanvullende hulp kunnen uitkeren aan elke Gentenaar die in financiële problemen komt, los van zijn of haar statuut. Tot nu kon dit enkel voor mensen met een leefloon. De aanvullende financiële hulp wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek door het OCMW. Eind juni worden de eerste betalingen verwacht (met terugwerkende kracht).

'Heel wat mensen die niet veel marge hebben om rond te komen, dreigen nu aan de verkeerde kant terecht te komen. Een extra 100 euro per maand kan écht een verschil maken. De administratie zet alles in het werk om dit zo snel mogelijk te realiseren. Mensen kunnen ondertussen bij het OCMW terecht met hun vragen en om alvast een dossier op te starten.' Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Hulp om huishuur te betalen

Het OCMW heeft 60.000 euro bijkomend budget gekregen om tussenkomsten ten laste te kunnen nemen. Dit komt bovenop de initiatieven die genomen worden door de Vlaamse regering.

100.000 euro voor materiële hulp

De Stad Gent voorziet 45.000 euro voor een groepsaankoop van hygiënische producten (zoals zeep, luiers, maandverband, …). Het materiaal zal verdeeld worden via de initiatieven die voedsel- en materiële hulp bieden. Na overleg met die hulporganisaties, voorziet de Stad Gent ook 27.000 euro voor Kras vzw en 27.000 euro voor de verenigingen achter Samen Solidair Gent. De financiële steun zal ingezet worden voor voedsel- en materiële hulp, en komt bovenop andere noodmaatregelen zoals het inzetten van stadsmedewerkers, toeleiden van extra vrijwilligers, leveren van voedseloverschotten via Foodsavers en verdelen van beschermingsmateriaal.

'Gent steunt de hulporganisaties in de frontlinie met alle mogelijke middelen. Dit partnerschap is goud waard in crisistijd. Bijzonder veel respect voor het aanhoudende engagement van honderden vrijwilligers die elke dag klaar staan voor wie het moeilijk heeft.' Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

Tot slot houdt de Stad Gent een sociaal bufferbudget van 1 miljoen euro klaar, voor wanneer bijkomende maatregelen nodig blijken.

 

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL