Bewoners Brugse Poort kunnen buitenruimte Meubelfabriek reserveren

354076 meubelfabriek d6cc6e large 1588583257

Voor mensen die klein wonen of geen tuin hebben, zijn het moeilijke tijden. Daarom kunnen bewoners van de Brugse Poort, de meest dichtbevolkte wijk van Gent, een deel van de buitenruimte van De Meubelfabriek nu voor een uur reserveren. De Stad bekijkt of er in Gent nog plekken zijn waar buitenruimtes op een veilige manier opengesteld kunnen worden.

7.565 inwoners per vierkante kilometer

De Brugse Poort is de meest dichtbevolkte wijk van Gent. Het stadsgemiddelde is 1.669 inwoners per vierkante kilometer, in de Brugse Poort-Rooigem is dat 7.565 inwoners. In coronatijden zorgt plaatsgebrek bovendien voor extra uitdagingen. Maar nu kunnen gezinnen die nood hebben aan open ruimte of rust terecht op een afgescheiden deel van de buitenruimte van De Meubelfabriek, de tijdelijke invulling in de Meibloemstraat.

Enkel voor buurtbewoners

Buurtbewoners zonder tuin of gezinnen die krap wonen, kunnen via partnerorganisaties intekenen. De buitenruimte kan per uur gereserveerd worden, ofwel door een gezin, ofwel door iemand die één persoon uitnodigt, bijvoorbeeld om eens buiten bij te praten. Het initiatief is enkel voor bewoners uit de Brugse Poort die worden toegeleid via buurtpartners en op voorhand hun reservatie doorgeven.

'Om ruimte te maken in de huizen en de hoofden van buurtbewoners, stelt De Meubelfabriek na overleg met de Stad haar buitenruimte open. Het is een creatieve oplossing om binnen de huidige richtlijnen mensen toch de kans te geven om buiten te spelen of zitten. Dat kan tellen in de meest dichtbevolkte wijk van Gent.'  

Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk

De Stad Gent coördineert het initiatief zodat het veilig kan verlopen en stelt sport- en spelmateriaal ter beschikking. Vrijwilligers van Gent Helpt houden mee een oogje in het zeil. De Stad bekijkt intussen ook op andere plaatsen waar ruimte onder toezicht en binnen de veiligheidsvoorschriften kan worden opengesteld.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.