Groenestaakstraat na ruim 2 jaar werken veiliger en groener dan ooit

357848 dsc 5459 7ec6a9 large 1593444024

Na meer dan twee jaar zijn de ingrijpende wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat afgerond. De kruispunten werden veiliger heringericht, er zijn enkelrichtingfietspaden, en de straten ogen groener dan ooit.

Geduld beloond

De Stad Gent en Farys startten in 2018 met de werken in de Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat (van de Lusthoflaan tot aan de trambaan). Van bij het begin was duidelijk dat de werken ingrijpend zouden zijn én ook lang zouden duren. De metamorfose gebeurde dan ook zowel boven als onder de grond.

'De bewoners hebben heel wat geduld moeten tonen. Maar we zijn blij met het resultaat. Vooral de veilige en comfortabele voet- en fietspaden zijn een hele verbetering.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Veilige fietspaden en kruispunten

Fietsers kunnen nu veilig en comfortabel op aanliggende en verhoogde of vrijliggende enkelrichtingfietspaden in beton rijden. De fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zorgen voor een veilige oost-westverbinding door Wondelgem.

De belangrijkste kruispunten kregen een nieuwe inrichting, waarbij er heel wat aandacht ging naar de plaats van fietsers op het kruispunt. Zo zijn er duidelijk aangeduide fietsopstelplaatsen waar ze kunnen wachten. Waar nodig zijn ook snelheidsremmende maatregelen genomen. De kruispunten zijn ook uitgerust met blindengeleiding.

Meer groen en gescheiden riolering

In de Groenestaakstraat konden voorbijgangers en buurtbewoners genieten van monumentale bomenrijen. Zowel in het ontwerp als bij de uitvoering van de plannen werden die maximaal behouden. In de Gaverstraat kwamen nieuwe bomen.

In het volledige projectgebied ligt nu een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Alle 185 woningen langs het traject zijn afgekoppeld. Onder de grond werden ook alle noodzakelijke nutsleidingen (onder andere water, elektriciteit, telecommunicatie,...) volledig vernieuwd.

Het project in cijfers

  • 450 werkdagen (2,5 jaar werken)
  • 5,4 km fietspaden
  • 6 km riolering
  • 4 pompstations
  • 7,5 miljoen euro

De Stad Gent en Farys zijn de opdrachtgevers van deze werken. De werken werden uitgevoerd door aannemer Besix Infra en mee begeleid door studiebureau Sweco Belgium. In het kader van het Fietsfonds Gent waren er subsidies van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.