Stad Gent zoekt tijdelijke invulling voor Buurthuis Pierkespark in Brugse Poort

357137 safi%20safi%202 063291 large 1592483025

De Stad Gent gaat via een open oproep op zoek naar een nieuwe tijdelijke invulling voor het gebouw waar tot eind 2019 het restaurant Safi Safi gevestigd was. Door het faillissement van het restaurant is de ruimte nu vrij. De winnaar van de open oproep kan het gebouw vanaf september 2020 invullen en beheren voor de komende 3 jaar.

De Stad Gent lanceert een open oproep voor een nieuwe tijdelijke invulling van het gebouw in de Brugse Poort waar tot eind september 2019 het restaurant Safi Safi gevestigd was. De Stad geeft de voorkeur aan een mix van laagdrempelige en sociale initiatieven door en voor de buurt, een open ontmoetingsplek, gedeeld gebruik van ruimtes om te vergaderen, mogelijkheid tot het geven van workshops, een repetitieruimte, jongerenwerking, sociale projecten, enzovoort. Elke geïnteresseerde die kan aantonen dat hij een link heeft met de Brugse Poort, kan deelnemen aan de open oproep. Verankering in de buurt staat voorop. Verschillende geïnteresseerden mogen zich ook verenigen.

'De tijdelijke invulling wil ontmoetingen in de Brugse Poort stimuleren en zal rekening houden met de noden en wensen van de buurt. De werking van het nieuwe buurthuis moet gericht zijn op de bewoners.'

Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Hoe verloopt de open oproep?

Op maandag 6 juli 2020 kan iedereen het gebouw bezoeken. Zo kunnen de kandidaat-invullers de situatie op de locatie zelf correct inschatten. Daarna volgen twee afstemmingsmomenten, op maandag 13 juli en donderdag 20 augustus, waarbij geïnteresseerden hun ideeën kunnen uitwisselen, op zoek kunnen gaan naar mogelijke samenwerkingen en nog bijkomende vragen kunnen stellen.

Iedereen die hulp nodig heeft bij het indienen van zijn of haar offerte, kan terecht bij een medewerker van de Stad. Voorstellen indienen kan tot maandag 31 augustus 2020 om 10 uur. Alle kandidaturen worden daarna beoordeeld door een jury, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken stadsdiensten en externe partners.

'Tot eind augustus hebben geïnteresseerden de tijd om hun idee in te dienen bij de Stad. Om iedereen alvast op weg te helpen, voorziet de Stad 3 kijkmomenten tijdens de zomermaanden.'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

  • Medium square annelies storms

    Annelies Storms

    Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.