Op zoek naar concessiehouders en nabestaanden van 2.021 graven

Westerbegraafplaats_Thomas De Boever_LR.jpg
  • jpg

Β© Thomas De Boever

In 1971 besliste de federale overheid om de eeuwigdurende concessies om te zetten naar vijftigjarige concessies. Vandaag, net geen vijftig jaar later, start de Stad Gent de zoektocht naar concessiehouders en nabestaanden om de concessies van 2.021 graven kosteloos te vernieuwen. Wordt niemand gevonden, dan gaat de Stad op zoek naar peters of meters die een graf onder hun hoede willen nemen.

Tot 1971 gold in ons land de eeuwigdurende grafrust. Maar over de jaren heen werd het alsmaar moeilijker om nabestaanden op te sporen die de verantwoordelijkheid konden dragen om voor een grafteken te zorgen. Dat leidde tot verval en verwaarlozing op onze begraafplaatsen, vooral bij keldergraven. De Stad Gent kon die zorgtaak wettelijk gezien echter niet op zich nemen zolang er geen gevaar heerste. Daarom besliste de federale overheid in 1971 om eeuwigdurende concessies om te zetten naar concessies van vijftig jaar. Die kunnen om de vijftig jaar zonder vergoeding hernieuwd worden.

Op zoek naar concessiehouders en nabestaanden

In 2021 staat de Stad Gent voor een grote oefening: voor 2.021 graven vervalt de vijftigjarige concessie. Concessiehouders en nabestaanden opsporen om hen de vraag te stellen deze concessies te vernieuwen, is geen eenvoudige taak. Om die reden zullen de graven waarop dergelijke concessie rust niet enkel opgenomen worden in een register dat aan de ingang van de Gentse begraafplaatsen komt, maar ook een speciaal kenteken krijgen dat aangeeft dat de concessie vernieuwd kan worden. De vernieuwing van de grafconcessie voor de komende 50 jaar is kosteloos. De persoon die de concessie aangaat, verbindt zich er wel toe om voor die tijd de zorg voor het graf op zich te nemen.

'Ik hoop dat we zoveel mogelijk Gentenaars en verenigingen kunnen engageren om concessies van oudere graven op zich te nemen. Zo dragen we samen zorg voor onze begraafplaatsen.' Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Vrijwilligerswerk, hergebruik of peterschap

Worden concessies niet vernieuwd, dan wordt het grafteken eigendom van de Stad Gent. Vanaf dat moment is het dan ook de verantwoordelijkheid van de Stad om het grafteken te onderhouden. Maar de zorg voor honderden graftekens is voor de Stad geen evidentie. Voor de graftekens waarvoor de eeuwigdurende concessie niet verlengd werd, gaat het stadsbestuur daarom op zijn beurt op zoek naar burgers die ze onder hun hoede willen nemen, zonder dat ze daarvoor een concessie dienen aan te gaan. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk, hergebruik of peterschap. Heemkundige kringen worden ook aangeschreven. Zowel de Stad Gent, als de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien subsidies om dergelijke graven te herstellen en te onderhouden. Wanneer graven geen concessionaris vinden en geen erfgoedwaarde hebben, kan de Stad beslissen deze te verwijderen, om zo plaats te maken voor een nieuwe invulling van het terrein.

Wie een vermoeden heeft nabestaande te zijn van een concessionaris, kan contact opnemen met de Dienst Burgerzaken – Overlijden op het nummer 09 266 72 60 of via overlijdens@stad.gent.

Favicon for stad.gent Meer informatie over het hergebruik of peterschap van een graf stad.gent

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL