Nieuwe maatregel om grondwaterverspilling tegen te gaan

grwd17ad8387115543fb7f46e6bcc6d0b08f8eda17-ea87fb-original-1621322993.jpg
  • jpg

Door de extreme droogte voert de Stad Gent een nieuwe maatregel in voor (middel)grote werven. Het oppompen van grondwater moet voortaan gebeuren met sensors die de pompen stilleggen zodra dat kan. Zo wordt er niet meer water dan nodig opgepompt. De regel geldt al zeker tot 30 oktober 2022.

Een 'bemaling' is het oppompen van grondwater om ondergrondse constructies in droge grond te kunnen bouwen, van kelders en ondergrondse parkeergarages tot funderingen en rioleringen. Er wordt berekend hoeveel grondwater er in totaal moet opgepompt worden en daarvoor wordt een vergunning aangevraagd. Door de extreme droogte schakelt de Stad Gent nu een versnelling hoger.

Nieuw aangevraagde bemalingen bij middelgrote en grote werven moeten zeker nog tot 30 oktober 2022 verplicht 'peilgestuurd' zijn. Dat betekent dat een sensor de pompen een signaal geeft als er een bepaald grondwaterpeil is bereikt. Stijgt het grondwater weer, dan schakelen de pompen weer aan. Zo wordt de totale hoeveelheid opgepompt grondwater zoveel mogelijk beperkt. De regel geldt al zeker tot 30 oktober, maar de Stad bekijkt een meer permanente aanpassing.

Peilgestuurd bemalen kan overal en is de beste manier om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen bij bouwwerken. We hopen hiermee ook andere besturen te inspireren. Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Het is niet de enige maatregel in Gent om spaarzaam om te springen met grondwater. Als het opgepompte grondwater niet terug in de grond kan lopen via bijvoorbeeld infiltratieputten, dan moet het grondwater (tenzij bij bodemverontreiniging) ter beschikking gesteld worden van de buurtbewoners. Dat gebeurt via een systeem van aftapkranen. Dat systeem bestaat al meer dan drie jaar.

Favicon for stad.gent Hergebruik van bemalingswater bij bouwwerven stad.gent

Contact voor de pers

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL