Stad Gent bouwt visie uit om door te groeien tot dé scale-up stad

215084 startup photos be077f original 1466695760

Gent staat al enkele jaren stevig op de kaart als broedplaats voor startende technologiebedrijven. Uit een recente studie uitgevoerd door Omar Mohout (SIRRIS) en Karen Boers (Startups.be) blijkt echter dat er nog heel wat potentieel is om deze start-ups te laten doorgroeien tot scale-ups. Dat zijn technologiebedrijven met 10 of meer werknemers, die internationaal georiënteerd zijn, extern kapitaal aantrekken of minstens 10 jaar oud zijn. De Stad Gent ontwikkelde op basis van de studie een nieuwe kadertekst met daarin de ambitie om als scale-up stad verder door te groeien.

 

Gent staat sinds enkele jaren stevig op de kaart als een broedplaats voor startende technologiebedrijven. Op verschillende plekken in de stad blijven bedrijfjes opduiken die met digitale technologie nieuwe producten en diensten ontwikkelen en die steeds vaker snel evolueren naar internationale groeibedrijven. In totaal zijn er een 350-tal start-ups aanwezig in Gent.

 

In een recente studie, uitgevoerd door Omar Mohout (SIRRIS) en Karen Boers (Startups.be), zijn 150 start-ups in kaart gebracht. Samen hebben die al meer dan 2.600 jobs gecreëerd, of gemiddeld 18 werknemers per start-up. Voor alle Gentse start-ups zal de totale tewerkstelling dus nog een stuk hoger liggen. Start-ups zorgen dus voor heel wat nieuwe jobs en economische groei.

Het DNA van het Gentse digitale ecosysteem

De Gentse start-up scene heeft een sterke specialisatie in AdTech of Advertising Technology met belangrijke spelers als Teamleader en Showpad. Samen met Brussel is Gent een prominente thuisbasis van deze bloeiende niche in België. Daarnaast is er een specialisatie in de Healthtech. Dat komt onder andere door de aanwezigheid van een sterke ziekenhuissector en de biotechnologie in de Gentse regio.

Het hoge aantal start-ups is mede te danken aan het unieke Gentse ecosysteem voor technologiebedrijven. Gent is met 72.000 studenten de grootste studentenstad van Vlaanderen. De Universiteit Gent en hoger onderwijsinstellingen zorgen voor een uitstroom van hoog opgeleid talent. Er zijn diverse ICT-gerelateerde kennisinstellingen en onderzoeksgroepen in Gent actief, zoals iMinds. Ongeveer 14% van de Gentse start-ups zijn spin-offs van universiteiten.

Belangrijk zijn ook de vele bottom-up initiatieven, zoals een aantal communities en netwerkverenigingen. De laatste maanden zijn er ook opvallend veel nieuwe incubatoren en acceleratoren bijgekomen in het Gentse.

Van start-up naar scale-up

Uit de studie van Omar Mohout en Karen Boers blijkt dat Gent het goed doet op vlak van start-ups, maar we nog veel potentieel hebben om als scale-up stad verder door te groeien.

 

‘Scale-ups zijn belangrijk omdat ze een nog grotere economische impact hebben, zowel naar toegevoegde waarde, internationale uitstraling als werkgelegenheid. Als Stad willen we deze groeibedrijven aan ons binden. Zo kunnen we als scale-up stad verder doorgroeien en versterken we onze economie. Neem het voorbeeld van Showpad: dankzij de laatste kapitaalronde van 50 miljoen dollar groeien ze dit jaar van 100 werknemers naar 250, met ook heel wat nieuwe jobs voor Gent.’

Mathias De Clercq, schepen van Economie en Ondernemen

 

Het Gentse stadsbestuur goot de ambitie rond scale-ups in een nieuwe kadertekst met daarin vier belangrijke pijlers.

 

Ten eerste de vele initiatieven die het Gentse digitale ecosysteem rijk is, nog beter met elkaar verbinden, zowel binnen de stad als in de bredere regio. Door de krachten te bundelen kunnen we nog sterker naar buiten treden. Begin juni 2016 vond bijvoorbeeld een eerste overleg plaats tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel om ervaringen uit te wisselen.

 

Ten tweede de groei versnellen door buitenlands kapitaal aan te trekken om te investeren in Gentse start-ups. Vorig jaar waren er 9 van de 43 bedrijven in België die meer dan 1 miljoen euro hebben opgehaald, gevestigd in Gent, en dit voor een totaalbedrag van 24 miljoen euro. In de eerste vijf maanden van dit jaar is er al voor bijna 50 miljoen euro kapitaal opgehaald door Gentse start-ups. Daardoor neemt Gent 40% van het kapitaal dat is opgehaald in België voor zijn rekening volgens het onderzoeksbureau Sirris. Er wordt verder onderzocht hoe meer kapitaal kan aangetrokken worden in de regio, al of niet onder de vorm van een nieuw kapitaalfonds. Eerder dit jaar trokken burgemeester Daniël Termont en schepen Mathias De Clercq naar Silicon Valley om buitenlands durfkapitaal aan te trekken voor Gentse start-ups.

 

Ten derde wil de Stad ook het goede voorbeeld geven door samen te werken met start-ups.

We willen open communities opzetten op start-ups en scale-ups te betrekken bij opdrachten van de Stad Gent, met name ICT-innovatie stimuleren via overheidsaankopen.

Daarnaast is het ontsluiten van data heel belangrijk binnen het digitaal ecosysteem. Projecten als open data, apps for Ghent en Ghent Living Labs spelen hier verder op in. Een ander voorbeeld is het onderzoek dat de Stad voert rond een hoog performant glasvezelnetwerk.

 

Ten vierde zet de Stad Gent verder in op de profilering en positionering als scale-up stad van België.

Stadsbrede acties

De Dienst Economie van de Stad Gent werkt samen met tal van andere stadsdiensten om de ambitie om door te groeien tot scale-up stad waar te maken.

 

‘Door in te zetten op open data en projecten als apps for Ghent en Ghent Living Labs maken we bijvoorbeeld werk van een smart city in co-creatie met de Gentenaars en de technologiesector.’

Daniël Termont, burgemeester

 

‘Met evenement voor investeerders Level Up hebben we het kruim van de internationale investeerders naar Gent gehaald. Er vonden 150 meetings plaats met als resultaat ongeveer 3 miljoen euro investeringen in Gentse start-ups.’

Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

 

‘Via onze openbare aanbestedingen willen we ICT-innovatie stimuleren binnen de Stad. We willen open communities opzetten om start-ups en scale-ups te betrekken bij de opdrachten van de Stad Gent.’

Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Informatie

  • Dienst Economie, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

Bevoegd

  • De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19, e-mail schepen.declercq@stad.gent
  • De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent
  • De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 50 69, e-mail schepen.peeters@stad.gent
  • Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, fax 09 266 51 79, e-mail schepen.deregge@stad.gent
Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.