Cultuurprijs Stad Gent 2016 toegekend aan illustrator Jan Van Der Veken

216607 bijlage%20jan%20van%20der%20veken bbc511 original 1467726046

Voor 2016 is de Cultuurprijs van de Stad Gent toegekend aan een illustrator. Deze discipline kwam nog nooit eerder aan bod, terwijl Gent tal van gerenommeerde tekenaars rijk is.

De Cultuurprijs 2016 van de Stad Gent wordt toegekend aan Jan Van Der Veken.

 

Op 15 juni kwam de jury voor de Cultuurprijs 2016 van de Stad Gent samen. De jury bestond uit vijf experts in het betrokken werkveld, met name Kathleen Vereecken, auteur; Ronald Soetaert, professor aan UGent en voorzitter van Stichting Lezen; Leen Depooter, grafisch ontwerper; Ben Benaouisse, beeldend kunstenaar en Brecht Vandenbroucke, illustrator en beeldend kunstenaar. Unaniem besliste de jury om dit jaar de Cultuurprijs toe te kennen aan Jan Van Der Veken.  Vele Gentenaars kennen zijn werk, maar wellicht is zijn naam minder bekend.

 

Jan Van der Veken studeerde grafische vormgeving en typografie aan het Sint-Lucas Instituut (Gent) en fleurde Gent op met affiches, muurtekeningen, logo’s enz. Hij  werkte voor diverse kranten en tijdschriften, ontwierp boekomslagen, affiches, websites, publiceerde eigen werk, enz.

De kwaliteit van zijn werk wordt ook buiten de stads- en landsgrenzen erkend (cf. zijn werk voor The New Yorker).

 

Hij heeft een eigen stijl, die onder meer geïnspireerd is op de atoomstijl verwijzingen naar de plastische kunsten als bijvoorbeeld de popart. Hij  zoekt een evenwicht tussen beeld en typografie, letters zijn voor hem beelden, tekst en beeld vloeien in elkaar over. Zijn kleurgebruik is verfijnd en zijn vormen balanceren tussen strak en zwierig. Het werk van Jan Van Der Veken toont een immens plezier voor het tekenen, zijn klare lijnen hebben een poëtisch effect en zijn strakke tekeningen doen de kijker glimlachen.

Hij is een vakman die de link legt tussen het klassieke ambacht en de vernieuwing, zijn tekeningen zijn nostalgisch maar ook hedendaags. Kortom: zijn werk verdient een prijs en met deze prijs hoopt de jury dat zijn werk verder geprezen wordt door het toegankelijk te maken voor een groter publiek. De jury wil met deze erkenning zijn naambekendheid aanzwengelen en hoopt dat dit leidt tot een moment waarop de bezoeker in het algemeen en de Gentenaar in het bijzonder zijn werk kan leren kennen.

 

In 2013 verscheen zijn monografie Fabrica Grafica (Uitgeverij Gestalten), waarvoor hij loftuitingen van zowel collega’s als critici kreeg.

Hij werkte mee aan de tentoonstelling in New York - A New Wave of Talent! Ten Flemish Illustrators at Flanders House (2014), kreeg in Parijs een retrospectieve (2011) in La galerie parisienne Petits Papiers en werkt voor de kwaliteitsvolle NoBow press.

Al die internationale belangstelling maakte de jury bewust van het feit dat het nu nog wachten is op een retrospectieve in eigen land.

 

Informatie

  • Cultuurdienst, Carine Stevens, directeur, Veldstraat 82 A, 9000 Gent, tel. 09 269 84 80, e-mail cultuurdienst@stad.gent

 

Bevoegd

  • Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent
Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.