De Universiteit Gent en de Stad Gent reiken tweede DiverGent scriptieprijs uit

Bijlage DiverGent_breder.jpg
  • jpg

Op maandag 9 januari 2017 hebben de rector van de UGent, prof. Anne De Paepe en Resul Tapmaz, schepen Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport van de Stad Gent de DiverGentprijs 2017 uitgereikt aan Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve voor de scriptie ‘Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en/of transgenderpersonen’. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

De winnende scriptie

De winnende scriptie beschrijft het psychisch welzijn van holebi’s en transgenders in Vlaanderen. Eerder onderzoek toont immers aan dat holebi’s en/of transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmoordgedachten. In hun onderzoek brengen Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve in kaart in welke mate deze doelgroep zelfmoordneigingen vertoont. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de risico’s op zelfdoding te verminderen, en de beschermende factoren te bevorderen.

 

De jury spreekt over een maatschappelijk zeer relevant onderzoek. Dit geldt ook rechtstreeks voor de universiteit en de stad Gent, omdat veel holebi’s en transgenders zich pas outen eens ze aan de hogeschool of de universiteit gaan studeren, en/of in een grote stad terechtkomen.

De auteurs vonden ruim 1.500 mensen bereid om mee te werken aan het onderzoek – een indrukwekkend aantal voor een onderzoek in het kader van een masterproef. Ook diversiteit binnen de bevraagde groep en de hoeveelheid informatie die uit het onderzoek werd gehaald, maakte indruk op de jury. In de scriptie worden concrete beleidsaanbevelingen en uitdrukkelijke voorstellen voor toekomstig onderzoek geformuleerd.

‘De DiverGent-prijs vestigt onze aandacht op uitmuntende studenten die kiezen voor onderzoeksonderwerpen met een maatschappelijke dimensie. Dit sluit mooi aan bij de visie van een universiteit die streeft naar excellentie en maatschappelijk engagement.’ Prof. Anne De Paepe, rector van de UGent
‘Naast wetenschappelijke kwaliteit en innovatie is ook de relevantie van het onderzoek voor beleidsvorming een belangrijk criterium voor het toekennen van de prijs. Het thema van de winnende scriptie is eigentijds en relevant. Er is een groeiende aandacht in het stedelijk beleid voor het welzijn van LGBT’s en het bereiken van specifieke doelgroepen met het geestelijke gezondheidsbeleid.’  Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

De DiverGent prijs

De jaarlijkse DiverGent werd voor de tweede maal uitgereikt. Deze prijs is een samenwerking van Stad Gent en de Universiteit Gent waarbij ze de handen in elkaar slaan voor de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld.

 

Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 29 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten. Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve, beiden afgestudeerd als  Master in de Gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, ontvingen als winnaar een cheque van 500 euro als hoofdprijs van de DiverGent scriptieprijs. Jasmien Van der Sype, master in de Rechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, en Lore Goovaerts, master in de Geschiedenis aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, kregen allebei een eervolle vermelding en een attentie.

 

De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Een mooie kans voor de laureaat, maar ook een manier om een maatschappelijk relevant onderzoek bij een breder publiek bekend te maken.

DiverGent 2018

Kandidaten voor de DiverGent prijs 2018 kunnen indienen vanaf juni 2017. Letterlijk betekent DiverGent: tegenstrijdig en ambivalent. De initiatiefnemers gaan hiermee op zoek naar dat andere perspectief dat diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan wat bekend en vanzelfsprekend is. Dit is tegelijk de missie en de kernopdracht van zowel de Beleidscel Diversiteit en Gender als deze van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

 

Alle deelnemende scripties van de eerste en de tweede jaargang kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diveristeit en Gender.

 

Meer info over de DiverGent via de volgende website

Favicon for ugent.be Scriptieprijs DiverGent ugent.be

 

Informatie

  • Sigried Lievens, Beleidscel Diversiteit en Gender - Universiteit Gent, tel. 09 264 98 24, e-mail Sigried.Lievens@UGent.be 

 

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen