PUUR GENT neemt deel aan project Commerciële Inspiratie

235038 commerci%c3%able%20inspiratie 2252fc original 1485418867

Voor ondernemers brengt de toekomst veel commerciële uitdagingen. Met de deelname aan het project Commerciële Inspiratie wil PUUR GENT Gentse ondernemers klaarstomen voor de toekomst.

De ondernemer en consument van de toekomst

De snelle technologische veranderingen, sociale media en e-commerce leggen druk op de detailhandel. Ook de consument verandert: hij koopt en vergelijkt online, is prijsbewuster en steeds meer een marketeer. Voor ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om met die uitdagingen om te gaan. Daarom lanceerde de Vlaamse Overheid het project 'Commerciële Inspiratie'. Door deel te nemen aan het project wil PUUR GENT, samen met UNIZO en WES research & strategy, het ondernemerschap en vernieuwingsgedrag van ondernemers stimuleren. 

Hoe werkt het?

Via een individueel begeleidingstraject worden gevestigde detailhandelaars en horeca-uitbaters aangezet om te reflecteren over hun huidige manier van ondernemen en over de toekomst van hun zaak. Elke ondernemer krijgt een persoonlijke coach toegewezen die wordt bijgestaan door een team van experten.

Geïnspireerd door de trends die de detailhandel en horecasector beïnvloeden, bedenken zij vernieuwende en (financieel) haalbare acties op maat van de zaak. De resultaten worden door de coach verwerkt in een actieplan, het zogenaamde 'inspiratierapport' voor de ondernemer.

PUUR GENT als actieve partner

PUUR GENT is partner van het project en voorziet naast logistieke steun ook financiële steun van 4.000 euro. Op die manier kunnen minstens tien ondernemers uit Gent aan het begeleidingstraject deelnemen. Op woensdag 1 februari 2017 organiseert PUUR GENT samen met de projectpartners WES en UNIZO een infosessie over het begeleidingstraject, al 72 ondernemers schreven zich hiervoor in.

'Het winkellandschap is fors in beweging. De consument evolueert en de handelaars kunnen niet achterblijven. PUUR GENT geeft haar lokale ondernemers dat extra duwtje in de rug via professionele en promotionele ondersteuning. Logisch dus dat PUUR GENT mee intekende voor het project Commerciële Inspiratie, om haar ondernemers te coachen naar het winkellandschap van de toekomst”.

Christophe Peeters, schepen van Middenstand en voorzitter van PUUR GENT

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.