Record aantal transacties en minder leegstand in 2016 op de Gentse kantorenmarkt

235516 kantorenmarkt%20gent a1293e large 1485956434

Met een record aantal transacties en een daling van de leegstand kende de Gentse kantorenmarkt in 2016 een verdere positieve dynamiek. Met 118 geregistreerde transacties was 2016 een absoluut recordjaar. In totaal werd er hierbij iets meer dan 54.000m² kantooroppervlakte verhandeld, dit is 1.500m² meer dan in 2015. Voor het eerst sinds een aantal jaren is ook de leegstand opnieuw gedaald van 5,9% in 2015 tot 5,6% in 2016. Deze cijfers tonen aan dat Gent over een gezonde, evenwichtige kantorenmarkt beschikt. Met een nieuw actieplan wil de Stad Gent bovendien de binnenstad in de toekomst nog meer op de kaart zetten als aantrekkelijke kantoorlocatie.

Record aantal transacties

In totaal werd in 2016 voor 54.350m² kantooroppervlakte verhandeld. Dit is 7.800m² minder dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar, maar ten opzichte van 2015 wel een stijging met 1.500m². 2016 was een absoluut recordjaar qua transacties. In totaal werden er 118 transacties geregistreerd, dit zijn er 30 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.

'Met bijna 10 transacties per maand is er dus heel wat dynamiek op de Gentse kantorenmarkt. Nieuw kwalitatief hoogwaardige kantoorruimtes zijn sterk gegeerd. Zo zijn de Blue Towers aan de Ghelamco Arena op minder dan 3 jaar tijd volledig verhuurd en is de Quantum Building aan het station Gent-Dampoort na 1 jaar al voor bijna 70% ingenomen.'

Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen

Leegstand daalt van 5,9% tot 5,6%

In 2016 is de leegstand, na een toename de afgelopen jaren, opnieuw gedaald van 5,9% tot 5,6%. Dankzij deze afname blijft de leegstand nog steeds onder de frictieleegstand van 6%, welke als aanvaardbaar wordt beschouwd om interne verhuisbewegingen op de markt mogelijk te maken. Dit toont aan dat de nieuwe kantoorontwikkelingen van de afgelopen jaren afgestemd zijn op de vraag naar kantoorruimte.

Tophuren blijven op hetzelfde niveau

De prime rents (tophuurprijzen) blijven al 5 jaar op rij met 150 à 155 euro/m²/jaar op hetzelfde niveau. De gemiddelde huurprijs is licht gestegen van 117 tot 120 euro/m²/jaar.

Nieuw actieplan kantoren in de binnenstad

Omdat kantoren in de binnenstad bijdragen tot het levendige en dynamische karakter van een stad en belangrijk zijn voor de lokale handel en horeca, heeft de Stad Gent eind 2016 een actieplan goedgekeurd om de aanwezigheid van kantoren in de binnenstad te blijven verankeren.

Het is de ambitie om de binnenstad inclusief de beide stationsomgevingen verder op de kaart te zetten als aantrekkelijke locatie voor kantoren, waarbij wordt gestreefd naar duurzame kantoorgebouwen die maximaal verweven en multimodaal bereikbaar zijn.

'Met 40% van de verhandelde oppervlakte zien we dat het centrum nog steeds een belangrijke vestigingsplaats is voor kantoren. Met het actieplan kantoren in de binnenstad willen we de economische groei en werkgelegenheid in het centrum verder blijven stimuleren.'

Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen

De Stad Gent zal hiervoor diverse nieuwe acties uitwerken. Zo zal er een opportuniteitenkaart worden opgemaakt met locaties in de binnenstad welke bij voorkeur voorbehouden worden voor kantoren. Via economische citymarketing zal er ingezet worden op de profilering en positionering van de Gentse binnenstad als aantrekkelijke kantoorlocatie. Als belangrijke kantoorgebruiker zal de Stad Gent zelf een voorbeeldfunctie opnemen binnen haar bestaand patrimonium. Daarnaast zullen er nieuwe instrumenten worden ontwikkeld rond verdichting en verweving, op vlak van duurzame en energiezuinige gebouwen en inzake bereikbaarheid.  Met die maatregelen wil de Stad Gent het gebied langsheen en binnen de stadsring R40 en rond de stationsomgevingen verder versterken voor onder andere kantoren.

Bijlage

Contactpersoon

Bevoegd

  • Medium square 20140317 av schepen de clercq

    De heer Mathias De Clercq

    Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.