Infrastructuurwerken Tech Lane Ghent van start

237357 simulatiebeeld ac3a17 original 1487765476

Deze maand starten de infrastructuurwerken voor het nieuwe bedrijvenpark 'Tech Lane Ghent', voorheen Eiland Zwijnaarde. Er komt een kenniszone van 35 hectare, met plaats voor bedrijven die zich specialiseren in watergebonden distributie, logistiek, transport en kenniseconomie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Bedrijven zullen hier kunnen bloeien naast de snelweg én de watersnelweg”.

Het bedrijvenpark van de toekomst

Het duurzame bedrijvenpark Tech Lane Ghent ligt in het zuiden van Gent en wordt 35 hectare groot. De grote troef is de strategische locatie: langs de E40, een directe aansluiting met de R4 én een rechtstreekse toegang tot de Boven-Schelde.

'Niet alleen de snelweg ligt vlakbij, maar ook de watersnelweg. De bedrijven van Tech Lane Ghent kunnen echt alle kanten op. De waterweg biedt een betrouwbaar alternatief voor de file.'

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit

Het ambitieuze project komt stap voor stap dichterbij. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid nam reeds de R4 en de bijhorende op- en afrit onder handen. Nu gaat ook waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) aan de slag. W&Z realiseert samen met de NV Eiland Zwijnaarde een rondweg die de verschillende loten van het bedrijventerrein ontsluit. Dwars op die rondweg komt ook een weg om de terreinen tussen de Boven-Schelde en de R4 te ontsluiten, en om de terreinen ten zuiden van E40 te ontsluiten. Gelijktijdig met deze infrastructuurwerken aan de wegenis, richt de nv Eiland Zwijnaarde de oeverstrook op haar terreinen in, zoals W&Z ook al heeft gedaan voor de oeverstrook op haar terreinen.

Kenniseconomie en logistiek

Tech Lane Ghent zal bestaan uit 2 zones. 17 hectare wordt gereserveerd voor hoogwaardige kenniseconomie. Het gaat om kennisintensieve technologiebedrijven in onder andere de biotech, cleantech en healthtech. Gent positioneert zich zo nog sterker in deze speerpuntsectoren. De nv Eiland Zwijnaarde heeft een alliantieovereenkomst afgesloten met de Gentse Universiteit om hierrond samen te werken.

18 hectare wordt voorzien voor logistieke en distributiebedrijven die maximaal gebruik maken van de binnenvaart. Er wordt gemikt op internationale watergebonden bedrijven die staan voor de logistiek van morgen. Om hun werking te faciliteren komt er op de westelijke zijde van het bedrijvenpark een industriële waterfrontwikkeling met kaaimuren langs de Boven-Schelde . Zo krijgt de binnenvaart een stevige stimulans. Elke vracht die via de watersnelweg kan gaan, moet niet meer over de weg.

237365 zicht%20op%20science%20park 59e374 original 1487769214

Zicht op de zuidkant van het bedrijvenpark met de natuurlijk ingerichte oeverstrook en groencorridors.

'We zijn verheugd met deze belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Tech Lane Ghent is een bijzonder belangrijk project voor de verdere uitbouw van onze Gentse kenniseconomie. Naar verwachting zullen er 2.000 arbeidsplaatsen bijkomen op de volledige site.'

Mathias De Clercq, voorzitter van de Raad van Bestuur van de nv Eiland Zwijnaarde

'Deze site biedt prachtige perspectieven voor watergebonden activiteiten. Dit nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld volgens vooruitstrevende en internationale standaarden. Alle partners delen grote ambities inzake architecturale beeldkwaliteit, duurzaamheid en ecosysteem. Er komen bijvoorbeeld ook bomen, vrijliggende fietspaden en een fiets- en wandelas langs de oude getijdenarm van de Schelde.'

Chris Danckaerts, waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV

Start van de infrastructuurwerken

De infrastructuurwerken gaan van start in maart. De aannemersgroep Verhelst Aannemingen NV werd aangesteld voor de uitvoering van hoofdinfrastructuur en de inrichting van de oeverstrook ten zuiden van de E40.

Gezien de ligging van het terrein wordt er tijdens de werkzaamheden weinig hinder verwacht. Het gebruik van het fietspad langs de E40 en de R4 (tussen Zwijnaarde en Merelbeke, in de richting van Merelbeke) wordt te allen tijde gegarandeerd.

Partners van het project

Ontwikkelaar van de terrein ten zuiden van E40 is de nv Eiland Zwijnaarde die bestaat uit:

 • Alinso nv,
 • het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (sogent),
 • de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en
 • de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Waterwegen en Zeekanaal NV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gronden ten noorden van E40.

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen en Innoveren en Agentschap Wegen en Verkeer). Ook de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent zijn partners van het project.

Meer informatie

 • Michaël Devoldere, kabinet Ben Weyts, gsm 0484 14 08 19
 • Mathias De Clercq, NV Eiland Zwijnaarde, tel. 09 266 54 00
 • Claudia Van Vooren, Waterwegen en Zeekanaal NV, gsm 0499 94 99 17

Bevoegd

 • Medium square 20140317 av schepen de clercq

  De heer Mathias De Clercq

  Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.