Start Gents Dienstenbedrijf Sociale Economie: mooie cijfers

240042 17 00496 beeld%20dienstenbedrijf%20sociale%20economie f8582c large 1490102633

De Stad Gent en het OCMW Gent bundelen sinds een jaar de inspanningen op het vlak van sociale tewerkstelling in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Na een jaar ‘proefdraaien’ tonen de cijfers aan dat dit loont.

De samenwerking heeft enerzijds als doel versnippering tegen te gaan en zo mensen in sociale tewerkstelling nog meer en betere kansen te geven om werkervaring op te doen. Tegelijkertijd worden allerlei waardevolle taken uitgevoerd: in de sociale en personeelsrestaurants van de Stad Gent en het OCMW Gent, netheidstaken op straat en in parken, proper houden van publiek sanitair, herstellingen van dienstfietsen, herstellingswerken en verhuizingen bij mensen met een laag inkomen, noem maar op.

Een greep uit de cijfers van het gedane werk in het afgelopen jaar:

 • De afdeling Onderhoud Openbaar Domein veegde 650 straten schoon en versleet daarbij 400 borstels. Per man of vrouw vegen ze zo’n 6 km straat per dag proper.
 • De afdeling Fietsatelier onderhield en herstelde 2.500 fietsen in 2016 en plakte 1.075 lekke banden.
 • In de afdeling IKook (catering) maakten ze 58.445 dagschotels klaar.
 • De afdeling Logistiek haalde al na één week ‘foodsavers’ 1,9 ton voedseloverschotten op bij de grote winkelketens, en herverdeelde die onder de sociale resto’s.
 • De afdeling Schoonmaak maakte 54 locaties van Stad en OCMW Gent schoon in 2016 .
 • De afdeling Bouw realiseerde 783 kleine opdrachten in de diverse gebouwen van Stad en OCMW Gent in 2016.

Werk op maat voor 1 tot 5 jaar

'Sociale economie biedt kwetsbare mensen een manier om er in onze samenleving écht toe te doen. Door maatschappelijk noodzakelijke taken op te nemen. En tegelijk begeleid te worden op maat. Het stimuleren van de sociale economie is dan ook een essentieel onderdeel van het stedelijke werkgelegenheidsbeleid en is gericht op mensen die op de arbeidsmarkt moeilijk aan bod komen. We bieden die kansen als Stad zélf, in ons Dienstenbedrijf. Maar ook door de stadsexterne sociale economie te versterken. Want sociale economie is geen kwestie van concurrentie. Wel is het de bedoeling MEER sociale economie te creëren. Dat doen we door in Vlaanderen een groeipad te bepleiten, en door onze banen zelf efficiënter te organiseren. Dat laatste is wat we in het Dienstenbedrijf doen.'

Rudy Coddens, schepen van Werk

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie is een samensmelting van verschillende afdelingen uit het OCMW (zoals de Leerwerkplekken) en de Stad Gent. Vroeger werden de mensen bij de verschillende diensten geplaatst, nu komen ze opdrachten uitvoeren voor de Groep Gent.

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk voor een afgebakende periode van 1 tot 5 jaar. Afhankelijk van hun vaardigheden en interesses komen ze terecht op één van de afdelingen. Gedurende deze periode worden ze intensief begeleid door technisch onderlegde collega’s.

Gent maakt werk van talent

Naast het aanbieden van een reële werkomgeving wordt er ook aandacht besteed aan meer algemene vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en te houden, zoals kennis van het Nederlands, omgang met collega’s, op tijd komen, afspraken naleven, zelfstandig werken, klantvriendelijkheid …

En tenslotte worden de werknemers, in samenwerking met andere stads- en OCMW-diensten, ook getraind in solliciteren en ondersteund in de zoektocht naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Informatie

 • Els De Mol, Dienst Werk, projectleider ontwikkeling Dienstenbedrijf, tel. 0476 96 48 08, e-mail: els.demol@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square 20160614 av schepen coddens

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58,
  e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.