1 miljoen euro voor extra begeleiding van kwetsbare Gentse werkzoekenden

werk zoeken
  • jpg
werk zoeken

Tussen 1 juli 2017 en 31 december 2018 investeren de Stad Gent, het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid samen een miljoen euro in bijkomende begeleiding van kwetsbare werkzoekenden en mensen in armoede. Door de samenwerking starten twee nieuwe projecten op. Werkpalet, onder leiding van JES vzw, begeleidt 190 jongeren die niet door de VDAB bereikt worden. IN-Groei, van het OCMW Gent en partners, biedt een voortraject aan 140 werkzoekenden die een intensievere begeleiding nodig hebben.

Project Werkpalet

Met het project Werkpalet neemt JES vzw het voortouw om samen met vzw Jong, Compaan vzw en TOPunt vzw jongeren aan te spreken die afhaakten op school, niet werken en ook niet in een opleiding of begeleiding zitten. De vier vzw's gaan op zoek naar jongeren die zelf de weg niet vinden en meer steun of een extra duwtje in de rug nodig hebben.

Vaak zijn die jongeren het vertrouwen in zichzelf en in de diensten die hen kunnen helpen kwijt. Ze komen bijvoorbeeld niet opdagen op uitnodigingen van de VDAB. Daarom zullen de vzw's die jongeren opzoeken in hun eigen omgeving, vertrouwen opbouwen en de tijd nemen om samen obstakels te overwinnen. Het project wil op die manier 190 jongeren op weg zetten.

 

Project IN-Groei

Het tweede project richt zich tot werkzoekenden die intensievere begeleiding nodig hebben. Velen willen wel werken, maar ze hebben heel wat andere hordes te nemen voor ze die stap kunnen zetten. Een combinatie van persoonlijke problemen, een gebrek aan werkervaring, passende attitudes of competenties maakt de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. De klassieke werkervaringsprogramma’s zijn voor hen te beperkt om in de voorziene tijd tot een duurzame oplossing te komen.

In het project IN-groei bieden OCMW Gent, vzw Compaan en vzw Weerwerk die werkzoekenden een voortraject om aan stabiliteit en aan noodzakelijke basiscompetenties te werken. Dat moet de opstap geven naar een opleiding, werkervaringsprogramma of een job in de reguliere of sociale economie. 140 werkzoekenden kunnen deelnemen aan het programma.

'Hoewel de werkloosheid ook in Gent afneemt, merken we dat vooral laaggeschoolde jongeren, langdurig werkzoekenden en nieuwkomers het moeilijk blijven hebben om een passende job te vinden. Ze krijgen keer op keer het deksel op de neus, raken gedemotiveerd, en haken finaal af. Hoe zou je zelf zijn als je je telkens afgewezen voelt, en het armoedenet zich ondertussen rond je sluit? We willen iedereen kansen geven op de arbeidsmarkt, nu meer dan ooit, want eindelijk trekt de economie weer aan. Daarom willen we met ‘Werkpalet’ en ‘IN-Groei’ noodzakelijke schakels voorzien, om deze mensen weer aansluiting te doen vinden. We reiken hen meer dan ooit de hand, vanuit een positieve insteek. En op maat.' Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk
'De meerwaarde van deze projecten ligt in de samenwerking met de verschillende lokale autoriteiten en de afdeling ESF, dat mee de financiering opneemt. Zo kunnen we op maat tegemoetkomen aan de gedetecteerde behoeften op de arbeidsmarkt. In dit geval dus de grootstedelijke arbeidsmarkt, met haar specifieke uitdagingen.' Louis Vervloet, directeur van het Vlaamse ESF-Agentschap
logo ESF.jpg
  • jpg

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen