Hoogspanningsleidingen Oude Dokken gaan onder de grond

252229 sogent 17 d3e4ef large 1498802327

Foto (c) Wouter Van Vaerenbergh

In het projectgebied van de Oude Dokken staan momenteel nog twee hoogspanningsmasten: een naast de elektriciteitscentrale van EDF Luminus langs Dok Zuid en een op de splitsing van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Maar die masten verdwijnen binnenkort. De kabels gaan lokaal ondergronds om de nodige ruimte vrij te maken voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt.

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (regisseur van het stadsvernieuwingsproject) en netbeheerder Elia staan samen in voor het ondergronds brengen van de leidingen. De kabels zullen vertrekken vanuit de mast nabij de firma De Swaef langs de Afrikalaan en worden van daar, onder het dok heen, naar de andere kant van het water gebracht. Daar zullen ze rechtstreeks aansluiten op de installatie bij EDF.

Midden augustus zullen de werken aanvangen. Elia start met een boring onder het dok, van de Koopvaardijlaan tot rechtstreeks in het domein van de centrale. Vervolgens graaft Elia sleuven langs de rijweg. Vanaf midden september kunnen de kabels dan door die sleuven en boring geplaatst worden. Eens de kabels zijn aangesloten kan Elia starten met de afbraak van de luchtlijn. Voor het einde van het jaar zouden de twee hoogspanningsmasten effectief verwijderd moeten zijn en staan de Oude Dokken opnieuw een stap dichter bij de realisatie van een fijne woonontwikkeling.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.