Werkpunten bereikten al 2.000 werkzoekenden en verwelkomen nieuwe vestiging

251595 werkpunt c16d81 large 1498039986

De bewoners van de wijken Rabot, Dampoort en Ledeberg kunnen al eventjes terecht bij een Werkpunt voor informatie, advies en ondersteuning in de zoektocht naar werk. Intussen bereikten de drie Werkpunten samen al 2.000 kwetsbare werkzoekenden. Op 27 juni 2017 opent nog een vierde Werkpunt: in de wijk Nieuw Gent.

Op dinsdag 27 juni opent het ‘Werkpunt Nieuw Gent’ de deuren voor het publiek. Het wordt gehuisvest in het OCMW-Welzijnsbureau aan het Rerum Novarumplein en is al het vierde Gentse Werkpunt. Ook in de Rabotwijk, aan de Dampoort en in Ledeberg zijn Werkpunten actief. Samen bereikten deze Werkpunten al 2.000 mensen.

Nadat de VDAB de werkwinkels in de diverse 19de-eeuwse wijken sloot ontwikkelde de Stad Gent samen met het OCMW én de VDAB de Werkpunten, met de bedoeling een wijkgerichte dienstverlening te behouden. Werkpunten zijn letterlijk ‘gezichten’ van de werkdienstverlening in de verschillende wijken. Ze richten zich vooral op kwetsbare werkzoekenden, die de stap naar de reguliere werkingen moeilijk of niet zetten.

 

'Dat we op drie jaar tijd in drie werkpunten al 2.000 mensen bereikt hebben, bewijst dat deze wijkgerichte en aanklampende aanpak nodig is. De werkpunten maken dat mensen niet verloren lopen in het ruime activeringsaanbod van de VDAB. En soms helpen ze mensen om de stap naar dat aanbod te zetten. Want op gesprek gaan in een hoge toren aan het station, is voor velen hoogdrempelig.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

De Werkpunten bieden informatie, advies en ondersteuning in de zoektocht naar werk. Alles op maat van de burger. De Werkpunten maken ook deel uit van een netwerk van welzijnsorganisaties en buurtvoorzieningen om de voornaamste hinderpalen bij het vinden van werk efficiënt aan te pakken.

 

'Dat ook de VDAB deze wijkdienstverlening belangrijk vindt, bewijst het feit dat ze in het nieuwe Werkpunt in Nieuw Gent – het vierde al! – ook zelf personeel inzetten, meer bepaald twee consulenten. Ik ben de VDAB daar heel erkentelijk voor.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

'Met het vierde werkpunt midden de wijk Nieuw Gent bereiken we burgers op een laagdrempelige manier in een voor hen bekende omgeving. VDAB, de Stad Gent en het OCMW Gent werken samen in een goede verstandhouding aan de ondersteuning en begeleiding op maat voor werkzoekenden. De dienstverlening is een opstap naar verdere gespecialiseerde begeleiding en bemiddeling naar werk. We willen ons maximaal inspannen om iedere burger te bemiddelen naar werk.'

Yoeri Van Hullebusch, regiomanager VDAB

Het Werkpunt in Nieuw Gent zal geopend zijn van maandag tot en met vrijdag. Iedere voormiddag, tussen 9 en 12 uur, zullen mensen uit de buurt er terecht kunnen met al hun vragen op het vlak van werk en opleiding. Een afspraak is niet nodig. Iedereen is welkom.

 

Informatie

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    De heer Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.