Bekendmaking gemeentelijke lijst leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

258681 leegstand%20in%20gent 290b8e original 1505891371

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent maakt zoals elk jaar de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend. Deze lijst ligt vanaf woensdag 27 september tot en met woensdag 18 oktober 2017 voor iedereen ter inzage op het stadhuis en bij de Dienst Belastingen.

 

De bekendmaking gebeurt in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Binnen 30 dagen bezwaarschrift indienen

Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995, kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven gericht worden aan de Vlaamse Regering, Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 19, bus 3, 1210 Brussel.

Ter inzage op stadhuis en bij Dienst Belastingen

De lijst van geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt vanaf woensdag 27 september tot en met woensdag 18 oktober 2017 voor iedereen ter inzage op het stadhuis en bij de Dienst Belastingen.

 

Bij de Dienst Belastingen is dat in het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en woensdag van 14 uur tot 16 uur), en op het stadhuis is dat aan het onthaal, Botermarkt 1, 9000 Gent (elke werkdag van 8 tot 17 uur).

Informatie

 

Bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.