Gent zoekt partners voor Gentse Feesten 2018

254110 gf17 maandag%2024%20juli%20einde 35a8fe large 1500880102

Het Gentse stadsbestuur is op zoek naar commerciële en inhoudelijke partners voor de Gentse Feesten 2018: een sponsor voor de openingsreceptie, een partner voor de reclameregie en het aanbrengen van publiciteit op de toiletcontainers en het hekwerk rond lichtkranten, een partner voor de merchandising en een organisatiepartner voor de Kindernamiddagen in het Zuidpark.

De Gentse Feesten behoren tot de grootste evenementen van Europa. De voorbije editie was goed voor 1,3 miljoen bezoekers.

Vier verschillende oproepen

Er worden vier verschillende oproepen gelanceerd. De Stad Gent zoekt een partner voor de openingsreceptie op vrijdagavond in het Gentse stadhuis, een partner voor de reclameregie en het verzorgen van publiciteit op de toiletcontainers en op het hekwerk rond de lichtkranten die veiligheidsboodschappen verspreiden, een partner voor de kindernamiddagen, en als laatste een partner voor de merchandising van de Gentse Feesten.

Openingsreceptie

Op vrijdag 13 juli 2018 tussen 18 en 20 uur organiseert de Stad Gent het officiële openingsmoment van de Gentse Feesten in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. 500 aanwezigen worden verwacht, waaronder journalisten, organisatoren, gemeenteraadsleden en betrokkenen bij de organisatie van de Gentse Feesten. De Stad Gent zoekt een partner/sponsor om de receptie te organiseren. Kandidaten dienen uiterlijk 15 januari 2018 een duidelijk plan van aanpak in.

Affichage op sanitaire blokken en lichtkranten

Van vrijdag 13 juli (18 uur) tot de ochtend van maandag 23 juli (03 uur) worden verspreid over de Gentse binnenstad sanitaire blokken geplaatst (raming 23 exemplaren) en vijf mobiele lichtkranten in functie van de veiligheidsboodschappen.

De lichtkranten worden beschermd door een stevig hekwerk. Stad Gent zoekt een partner om reclame te werven op dit hekwerk. De sponsor brengt zelf de reclamedoeken of –panelen aan aan het hekwerk en biedt het hekwerk na de Gentse Feesten terug aan in de oorspronkelijke staat.

De sanitaire blokken (WC-containers) worden geplaatst op toplocaties binnen de Gentse Feestenzone. De Stad Gent stelt de buitenkant en binnenkant van deze containers ter beschikking aan reclamevoerders om promotie te voeren.

Kandidaten dienen een concreet financieel bod in voor de reclamerechten op deze twee installaties (lichtkranten en toiletcontainers). Uiterste indieningsdatum is 15 januari 2018 .

Organisatie van de merchandising

De Stad Gent zoekt een partner voor de organisatie (ontwikkelen en verkopen) van de merchandising van de Gentse Feesten 2018, met mogelijkheid tot verlenging tot en met de Gentse Feesten 2019 ingeval van een positieve evaluatie door de Stad Gent. Concreet gaat het over de merchandising van particuliere goederen die gelabeld zijn met het logo van de Gentse Feesten of met de naam van de Gentse Feesten (gedeponeerd merk).

Naast het aanleveren van bedrukt textiel, gadgets e.d., dient de opdrachtnemer ook de verkoop tijdens de Gentse Feesten te verzorgen. Kandidaten dienen een concreet en uitgewerkt voorstel in voor de merchandising van de Gentse Feesten 2018. Uiterste indieningsdatum is 15 januari 2018.

Kindernamiddagen

De Stad Gent organiseert tijdens de Gentse Feesten, van zaterdag 14 juli tot en met zondag 22 juli 2018, kindernamiddagen - voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en hun ouders - in het Zuidpark. De Stad Gent zoekt een partner voor de organisatie van deze kindernamiddagen en heeft hiervoor een budget van 25.500 euro uitgetrokken. Naast 9 dagen activiteiten in het Zuidpark moet de inschrijver ook een openingsevent organiseren en zelf instaan voor de catering in het Zuidpark. Kandidaten dienen een concreet en uitgebreid voorstel in voor de organisatie van de kindernamiddagen. Uiterste indieningsdatum is 29 december 2017.

De voorwaarden voor bovenvermelde oproepen kunnen opgevraagd worden bij Jan Vanderslaghmolen (e-mail jan.vanderslaghmolen@stad.gent)

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.