Onderzoek Toerisme Vlaanderen: Gentenaars steunen toerisme in hun stad maar willen meer betrokken worden bij beleid

257913 33013359202 780794a4e8 o 89d010 large 1504809369

Net zoals de inwoners van andere Vlaamse kunststeden, staan Gentenaars positief tot zeer positief tegenover het toerisme. Ze zijn ook zeer fier op hun stad en laten dat graag merken aan de bezoekers. Toch vragen ze ook meer betrokkenheid bij het beleid. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Toerisme Vlaanderen in Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven.

Toerisme Vlaanderen bevroeg in nauwe samenwerking met de betrokken steden ruim 5.000 bewoners naar hun mening over het toerisme in hun stad. De resultaten voor Brugge waren al eerder bekend, nu komen daar ook Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven bij. In Gent werden 1.476 personen van 18 jaar en ouder online bevraagd, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Het onderzoek werd uitgevoerd in de maanden mei en juni 2017.

Belangrijkste resultaten voor Gent: grote steun voor toerisme

Uit de resultaten blijkt dat de Gentenaar het toerisme zeer genegen is, maar ook enkele kanttekeningen plaatst. Gentenaars vinden dat de voordelen van het toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Er is een grote steun voor toerisme in Gent. 84% van de Gentenaars vindt dat Gent een toeristische bestemming moet blijven en 71% stelt dat toerisme belangrijk mag blijven in Gent. Bijna acht op de tien Gentenaars (77%) zeggen dat ze door het toerisme in Gent trots zijn om Gentenaar te zijn. 

De Gentenaars hebben een duidelijke mening over welke vorm van toerisme ze verkiezen voor hun stad. Meer dan de helft van de Gentenaars vindt dat verblijfstoerisme en individueel toerisme nog mogen groeien, maar de Gentenaar staat kritischer tegenover extra cruise- of groepstoeristen.

Slechts 10% van de Gentenaars stelt dat toeristen in Gent overlast veroorzaken. De Gentenaars zijn constructief en geven aan dat ze graag meer betrokken willen worden bij het toeristisch beleid van de stad.

Deeleconomie - platformen

0,9% van de respondenten biedt zelf logies aan via een digitaal platform zoals bijvoorbeeld Airbnb. Slechts 8% van de Gentenaars is van mening dat toeristen in een logies aangeboden op een digitaal platform voor meer overlast zorgen dan andere. Zowat een derde van de bevolking vindt dat deze logiesvorm oneerlijke concurrentie is voor het klassieke logies en wonen in de stad duurder maakt. Vooral bewoners van de toeristische zone merken dit op.

Aan de slag met geformuleerde aandachtspunten

'Ik ben tevreden met de resultaten van het onderzoek. Dat Gentenaars toerisme in hun stad blijven steunen toont aan dat ons beleid van duurzaam toerisme en verstandige groei werkt. Het evenwicht tussen de levendigheid en leefbaarheid van de stad staat hierbij steeds centraal. Met de specifieke aandachtspunten gaan we aan de slag. Bewoners geven aan dat ze graag meer betrokken willen worden bij het beleid en het toerisme. Deze bevraging was daarin al een eerste belangrijke stap. We gaan nu samen met de Dienst Toerisme en Dienst Beleidsparticipatie bekijken wat daarin de volgende stappen kunnen zijn.'

Annelies Storms, schepen van Toerisme

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Mevrouw Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.