Stad Gent en Vlaamse overheid organiseren symposium over stedelijke logistiek met focus op GentLevert

262396 logo highres 7d8175 large 1508917045

Het verduurzamen van de stedelijke logistiek vergt een bewuste aanpak en stroomlijning, zowel op regionaal als op lokaal niveau. De Stad Gent en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid organiseren daarom op 7 november 2017 een symposium over stedelijke logistiek. Tijdens het event wordt specifiek ingezoomd op het Gentse beleid inzake stadsdistributie.

GentLevert

De Stad Gent heeft met GentLevert een stevige aanzet gegeven om de stedelijke distributie en logistiek structureel aan te pakken en slimmer, efficiënter en minder hinderlijk te laten verlopen, onder meer door efficiënte belevering, drukken van de leverancierskost van de 'last mile', minder zwaar vervoer in de stadskern, enzovoort.

GentLevert wil nieuwe concepten voor de levering en ophaling van goederen in de binnenstad ingang doen vinden. Enerzijds door concrete pilootprojecten te ontwikkelen, anderzijds via afstemming, coördinatie en innovatieontwikkeling op het niveau van het overlegplatform. Daarnaast wordt sterk ingezet op monitoring van de data over goederenstromen, om zo nog beter te kunnen sturen.

Publiek-private samenwerking

De logistieke keten omdenken vergt inzicht en tijd, maar ook samenwerking en overleg tussen de publieke en de private sector. Partners van GentLevert zijn, naast de Stad Gent als initiatiefnemer, CityDepot nv, Bubble Post nv, PuurGent, Transport & Logistiek Vlaanderen en binnenkort ook de Vlaamse Waterweg nv. In de toekomst zullen nog bijkomende partners aangetrokken worden en nieuwe projecten opgestart.

Vlaams beleidskader

Ook andere steden zetten belangrijke stappen om het pad naar een ecologische en economisch rendabele, stedelijke logistiek te effenen. Om die verschillende initiatieven te ondersteunen en op elkaar af te stemmen heeft de Vlaamse overheid onder impuls van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een Vlaams beleidskader uitgewerkt. Tijdens het panelgesprek zullen de schepenen van Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen hun visie en verwachtingen ten aanzien van dit Vlaamse beleidskader toelichten. Gent gaat als expertisestad inzake stadsdistributie in panelgesprek met vertegenwoordigers uit andere grootsteden zoals Antwerpen, Mechelen en Leuven.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Betrokken

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.