Multidisciplinaire oefening in FPC Gent

266680 brandweer a3c633 large 1512383904

Op dinsdag 5 december 2017 plant FPC Gent een oefening in samenwerking met de Stad Gent, brandweer, politie, medische discipline en noodcentrale. De nood- en interventietheorieën op papier worden aan de praktijk getoetst tijdens deze oefening, zodat procedures waar nodig kunnen worden verfijnd en het aantal slachtoffers in een reële situatie kan worden beperkt.

 

Om de veiligheid van patiënten en medewerkers te garanderen, is een goed uitgewerkt veiligheidsbeleid een absolute noodzaak. Daarom werd een geheel van procedures en structuren, die geactiveerd worden bij een noodsituatie in FPC Gent, in een intern noodplan gebundeld. Om zich ervan te vergewissen dat dit beleid ook in de praktijk werkt, worden regelmatig interne oefeningen georganiseerd. Aanstaande dinsdag worden alle actoren op vlak van noodplanning samengebracht, zodat ook de noodplannen van de verschillende hulpdiensten met de interne veiligheidsprocedures van FPC Gent kunnen worden afgetoetst.

 

Op basis van deze oefening zal een evaluatie gebeuren en zullen waar nodig bijkomende adviezen worden geformuleerd. Waar dit nuttig zou blijken, zullen de procedures worden aangepast. Het uiteindelijke doel is het aantal mogelijke slachtoffers beperken in een reële situatie, door het aanleren van goede reflexen bij medewerkers en door de interventie van hulpdiensten te vergemakkelijken.

 

De oefening zal geen hinder voor de buurt veroorzaken. Het betreft een interne oefening, die niet openstaat voor pers.

Informatie

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.