Gentse kantorenmarkt heeft sterk jaar achter de rug: record aantal transacties, meer verhuurde oppervlakte en verdere daling leegstand

271730 kantoor%20met%20zicht%20op%20sint pietersplein e2b7cd original 1518003636

De positieve tendensen die zich in 2016 vertoonden op de Gentse kantorenmarkt, hebben zich nog verder doorgezet in 2017. Met 125 geregistreerde transacties werd opnieuw een record gevestigd. In totaal werd er hierbij 69.533 m² kantooroppervlakte verhandeld, dit is 15.183 m² meer dan in 2016. Ook de leegstand is verder gedaald, voor het tweede jaar op rij, van 5,6 % in 2016 tot 5,0 % in 2017. Hiermee heeft de Gentse kantorenmarkt opnieuw een sterk jaar achter de rug.

Opnieuw een record aantal transacties

Nadat in 2016 met 118 transacties een absoluut record werd gevestigd qua aantal transacties, werd dit in 2017 opnieuw overschreden. In totaal werden er in 2017 125 transacties geregistreerd, dit zijn er 34 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Naar verhandelde oppervlakte gaat dit om 69.533 m² in 2017, dit is een stijging met 15.183 m² ten opzichte van 2016 of 9.469 m² meer dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. 2017 is met bijna 70.000 m² ook het derde beste jaar qua verhandelde oppervlakte van de afgelopen 10 jaar.

‘Met 125 transacties en 69.533 m² verhandelde oppervlakte presteerde de Gentse kantorenmarkt in 2017 duidelijk beter dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Deze cijfers tonen aan dat Gent over een gezonde, evenwichtige kantorenmarkt beschikt met een sterke dynamiek. De centrale ligging van Gent, de aanwezigheid van talent, nieuwe kwalitatieve kantoorontwikkelingen en de goede bereikbaarheid zorgen ervoor dat de Gentse kantorenmarkt erg gegeerd is.’  

Mathias De Clercq, schepen van Haven, Economie en Ondernemen

Leegstand daalt voor tweede jaar op rij

In 2017 is ook de leegstand voor het tweede jaar op rij gedaald. Daar waar de leegstand in 2015 nog 5,9 % bedroeg, is het gedaald van 5,6 % in 2016 tot 5,0 % in 2017. Hierdoor daalt de leegstand verder onder de frictieleegstand van 6 % welke als aanvaardbaar wordt beschouwd om interne verhuisbewegingen op de markt mogelijk te maken. Op 2 jaar tijd is de leegstand met meer dan 12.000 m² afgenomen.

Huurprijzen blijven op zelfde niveau

De gemiddelde huurprijs is met 121 euro/m² per jaar nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2016 waar dit 120 euro/m² per jaar bedroeg. Ook de prime rents (tophuurprijzen) blijven op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren met 158 euro/m² per jaar.

Nieuwe ontwikkelingen

Het voorbije jaar kwam er ongeveer 17.000 m² nieuwe kantooroppervlakte bij. Dit ligt in lijn met de gemiddelde toename van de kantooroppervlakte over de voorbije 10 jaar. Met de ontwikkeling van een aantal strategische projecten zoals die rond de stationsomgevingen en de herontwikkeling van een aantal binnenstedelijke projecten zoals de Leopoldskazerne en het Wintercircus worden de komende jaren nieuwe kwalitatieve kantoorprojecten op de markt gebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een opportuniteitenkaart voor de Gentse binnenstad waar locaties worden afgebakend die op termijn bij voorkeur voorbehouden blijven voor kantoren bij herontwikkelingen. Op die manier kan de Gentse kantorenmarkt haar groei verder zetten.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20140317 av schepen de clercq

    De heer Mathias De Clercq

    Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.