Jobroad brengt werkzoekenden met migratieachtergrond naar bedrijven

275934 2018 03 15 stadantwerpen %20jobroad %40tomcornille 6438 50ab5e large 1521720852

© Stad Antwerpen

Samen met uitzendkantoor Accent Jobs leidt de Stad Gent werkzoekende vluchtelingen gerichter toe naar openstaande jobs. Op 27 maart 2018 vindt de eerste Gentse editie van Jobroad plaats: na een screening volgen bezoeken aan drie Gentse bedrijven, met selectiegesprekken op de werkvloer. Deelnemende bedrijven zijn Brose Gent, Cleaning Masters en Turbo Trucks.

Op 27 maart 2018 gaat in Gent de eerste editie van Jobroad ‘integratie door werk’ door. Jobroad wil anderstalige werkzoekenden, onder wie heel wat vluchtelingenn sneller en efficiënter aan het werk helpen. De bedrijven Brose Gent, Cleaning Masters en Turbo trucks nemen deel.

'Samen met het OCMW Gent en IN-Gent levert de stad belangrijke inspanningen om vluchtelingen zo snel mogelijk aan een job te helpen. We doen dat met steun van het Europees Sociaal Fonds. Deze ‘Jobroad’ is een interessante methodiek. Want dankzij dit initiatief wordt het engagement van alvast drie bedrijven om deze mensen op hun werkvloeren kansen te geven, heel reëel. Dat is geen makkelijk verhaal, maar er is heel veel goede wil. En dat is alvast de juiste attitude om duurzame werkkansen te creëren voor deze kwetsbare doelgroep.'

Rudy Coddens, schepen  van Werk

De Jobroad verloopt in drie fases. In een eerste stap stellen de deelnemende bedrijven zichzelf en hun openstaande vacatures voor. Daarna pre-screent Accent Jobs de kandidaten in functie van de openstaande vacatures. Uit alle kandidaten selecteert men een groep van vijftien mensen die deelneemt aan de Jobroad-dag. Dit is het sluitstuk van dit initiatief: een rondleiding in de deelnemende bedrijven met een selectiegesprek ter plekke met de HR-verantwoordelijke van het bedrijf. Afvallers hoeven niet te wanhopen, met hen worden andere opleidingstrajecten of job-opportuniteiten gezocht.

Voor deze Jobroad werkt de Stad Gent samen met Accent Jobs, Gent stad in werking, het OCMW Gent, VDAB en IN-Gent. Voor Accent Jobs kadert dit initiatief in een groter social responsibility traject.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.