Ouders worden opgeleid tot onthaalouder in kinderdagverblijf van eigen kind

284150 browse%20%281%29 1a3504 large 1530519569

Een opleiding tot kinderbegeleider in de opvang van uw kindje? Dat kan met het project 'Routes naar werk(en) in de kinderopvang'. De Stad Gent ontvangt daarvoor steun van het Kinderarmoedefonds. In de strijd tegen kinderarmoede zet het project in op de opleiding en begeleiding van kwetsbare ouders van jonge kinderen die opvang genieten in de stedelijke kinderopvang en die van werken met kinderen graag hun job willen maken. 

Kinderarmoede

Onderzoek toont aan dat opgroeien in armoede een risico vormt voor de ontwikkeling van jonge kinderen, en dat een stimulerende omgeving in de eerste levensjaren cruciaal is. Kinderopvang mogelijk maken als omgeving waar kinderen in groep kunnen ontdekken en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, is voor deze groep van gezinnen dan ook erg belangrijk. 

Het project

Het project kiest ervoor om in te zetten op de ondersteuning van kwetsbare ouders en hen kansen te bieden op duurzame tewerkstelling binnen de sector kinderopvang. Werkzoekende ouders met interesse om te werken met kinderen kunnen starten in een traject in samenwerking met Dienst Werk van de Stad Gent en het centrum voor volwassenonderwijs VSPW in Oostakker. Terwijl hun kindje in de opvang verblijft worden ouders geschoold door het VSPW om te kunnen werken als kindbegeleider of onthaalouder. Tijdens de opleiding en hun route naar een vaste job in de kinderopvang worden ze bijgestaan door een jobcoach van Dienst Werk die hen helpt de juiste keuzes te maken en de balans tussen gezin, opleiding en stage in evenwicht te houden.

'Dit project is win-win-win. Kinderen krijgen de kans om te genieten van goede opvang. Ouders kunnen via de opleiding hun talenten ontwikkelen en een diploma halen. Bovendien krijgen ouders niet altijd de schouderklopjes die ze verdienen voor hun dagelijkse inspanningen en hun ervaringen. Ik ben dan ook heel blij dat Gent een project kan organiseren waar wordt ingezet op ouders die het moeilijk hebben in onze samenleving en waar hun ouder-zijn als extra troef kan worden ingezet in het vinden van een job.'

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

'Gent pakt kinderarmoede aan, ook via kinderopvang, want kinderopvang heeft een belangrijke pedagogische en sociale meerwaarde. Kinderen die naar de kinderopvang gaan, ontwikkelen beter. En die ontwikkeling is belangrijk om hun kansen op de arbeidsmarkt later te vergroten. Dat het project niet alleen focust op de leerkansen van kinderen uit kansarme gezinnen, maar ook op de ouders en hun tewerkstellingskansen, is een belangrijke troef. Op die manier kan je mensen op een laagdrempelige manier bereiken én motiveren, om een traject als begeleider in de kinderopvang aan te vatten. Dat is heel belangrijk, want werk blijft de belangrijkste dam tegen armoede.'

Rudy Coddens, schepen van Werk en Armoedebestrijding

Kinderarmoedefonds

Het project komt tot stand met steun van het Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Zij kiezen voor Dienst Kinderopvang, de Stad Gent en Kinderopvang Félies (Antwerpen) om deze vernieuwende aanpak uit te proberen. De methodiek werd de voorbije jaren uitgetest in kinderdagverblijf D’n Opvang (Oostende) en krijgt met dit project ook navolging in Gent. Het project loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2021. Het Kinderarmoedefonds selecteerde daarnaast projecten in Brussel, Gent, Menen en Sint-Truiden, die met andere getoetste methodieken aan de slag gaan. 

Informatie

 • Bjorn Martens, projectcoördinator 'Routes naar werk(en) in de kinderopvang', gsm 0477 82 23 52, e-mail bjorn.martens@stad.gent

 

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.