Stad Gent en partners helpen 500 vluchtelingen vooruit door begeleiding naar werk

282301 tajer abdulrahman ict medewerker accenture 1 a5578e large 1528205046

Het partnerschap Werkplek Vluchtelingen Gent (VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent, GSIW vzw) begeleidde tot nog toe 340 vluchtelingen in hun zoektocht naar werk. Tegen eind 2019 zal dat aantal oplopen tot 500. Tijdens een infonamiddag op 13 juni in het Dienstencentrum van Ledeberg delen we tussentijdse resultaten en lessen uit dit project. Vluchtelingen, werkgevers en begeleiders lichten hun ervaringen toe aan een breed publiek.

 

In Werkplek Vluchtelingen Gent begeleiden VDAB, OCMW, In-Gent vzw en de Stad vluchtelingen op weg naar een job. Sinds september 2016 hebben we met 340 vluchtelingen eerste stappen richting werk gezet. Dit gebeurt in afstemming met verwachtingen en verplichtingen in het kader van inburgering. Het aantal begeleidingen zal tegen eind 2019 oplopen tot 500, doordat het project verlengd werd. Tijd dus om een tussentijdse balans op te maken.

 

De eerste vaststelling is dat vluchtelingen doorgaans bijzonder gemotiveerd zijn en zo snel mogelijk aan het werk willen. Dikwijls hebben zij competenties die in onze economie broodnodig en inzetbaar zijn. Maar in realiteit worden ze geconfronteerd met verschillende barrières die de toegang tot die arbeidsmarkt bemoeilijken.

 

“Ik vind het erg dat ik niet kan werken, dat ik geen meerwaarde kan leveren. Ik heb altijd gewerkt. Ik weet dat ik mezelf niet nuttig kan maken als ik niet kan werken…”  Aisha, 53 jaar, Somalië

Aisha, 53 jaar, Somalië

 

Jobs en werkcontexten in de landen van herkomst zijn niet te vergelijken met die op onze arbeidsmarkt. Kennismaken, oriënteren en proeven van jobs bij ons: het zijn noodzakelijke eerste stappen in een traject naar integratie door werk. Naast oriënteringsmodules zijn stages en begeleid vrijwilligerswerk hiervoor succesvolle recepten. Vormen van werkplekleren, versterkt met taalondersteuning op de werkvloer, openen deuren naar tewerkstelling.

 

“Ik had de hoop opgegeven om goed werk te vinden. Maar mijn begeleider heeft mij op weg geholpen. Ik kon een stage als architect doen bij het Mobiliteitsbedrijf. Ik leerde er nieuwe tekenprogramma’s kennen. In Syrië werkten we helemaal anders. Ik kon tegelijkertijd ook Nederlandse les blijven volgen. Die stage hier was een opstap naar een vaste job.” 

Sameh, 30 jaar, Syrië

 

De eerste resultaten zijn bemoedigend. 114 van de 340 deelnemers zijn doorgestroomd naar werk, waarvan 38 via een werkervarings- of stagemaatregel (IBO, art.60, enz.), 44 via interimwerk en 32 rechtstreeks in het normaal economisch circuit. Voor 69 van deze mensen is extra taalondersteuning op de werkvloer ingezet.  Voor ze stappen zetten naar werk, werden de mensen georiënteerd en intensief begeleid, en werden ze eventueel toegeleid naar vrijwilligerswerk om te proeven van een job of een eerste werkervaring op te doen.

 

Dat laatste is een belangrijke bouwsteen om mensen naar een zinvolle arbeidsinvulling te leiden. De gevraagde kennis van het Nederlands is vaak immers een eerste struikelblok. Maar juist door mee te draaien op een werkvloer kan je Nederlands oefenen en verbeteren. Dat vraagt een ommekeer voor heel wat werkgevers:  perfect Nederlands spreken hoeft geen voorwaarde te zijn om aan de slag te gaan, je kan dit – met de juiste ondersteuning - ook leren op een werkvloer.

 

Ook problemen bij de erkenning van het rijbewijs, diploma of eerder verworven competenties zijn een extra drempel.

 

“Ik wou mijn familie ondersteunen door Nederlands te leren en te werken. Ik ondervond dat Nederlands leren niet zo vanzelfsprekend was voor mij en dacht bij mezelf: waarom geen korte weg nemen door zowel te werken als de taal te leren. Dat is het idee dat ik nu aan het toepassen ben en dat heeft al goed gewerkt.” Mohammad, schilder, 44 jaar, Syrië

Mohammad, schilder, 44 jaar, Syrië

 

Werken staat natuurlijk niet op zich. Onverwerkte kwetsuren, erbarmelijke woonsituaties of zorgen om familie in het thuisland: veel vragen en problemen doorkruisen het vinden en behouden van een job. In de begeleiding naar werk moet daarvoor tijd en aandacht zijn.

 

 “Sommigen wonen in echt slechte omstandigheden en dan merk je ook wel dat ze niet zo gezond rondlopen, omdat ze bijvoorbeeld niet echt kunnen koken. Mohammed woonde met zijn vrouw en kind in een appartementje waar de vloer gezwollen vezelplaat was, niet bekleed was en alle kleuren van de regenboog had. Schilderen is handwerk maar je hoofd moet er ook bij zijn. Als je dan met veel stress zit dan kan het gebeuren dat je ziek valt.” Kris, Dienst Werk

Kris, Dienst Werk

 

Ervaringen van werkgevers en interimkantoren in dit project zijn positief: het tewerkstellen van deze groep vraagt investeringen op korte termijn, maar werpt op lange termijn vruchten af.

 

“We zien bij de mensen die we in het begin het meeste moeten begeleiden dat dat later soms de beste werkers zijn.” Arash, store manager

Arash, store manager

 

Verschillende werkgevers vertellen tijdens de infonamiddag waarom kansen geven aan vluchtelingen een meerwaarde voor hun bedrijf is.

 

“Het project Werkplek Vluchtelingen Gent biedt een aantal essentiële bouwstenen om vluchtelingen naar werk te begeleiden. Dat is niet evident. Want niet alleen is er een taalbarrière, mensen hebben vaak heel traumatische ervaringen die ze uit hun thuisland meedragen. Bovendien kennen ze ook bij ons heel wat problemen: problemen van sociale aard, woonproblemen, welzijnsproblemen, noem maar op. Die moet je eerst aanpakken, voor mensen écht stappen op de arbeidsmarkt kunnen zetten. Maar dat belet niet dat we deze mensen al competenties konden laten verwerven, en de taal laten leren op de werkvloer. Op die manier zetten ze maatschappelijk al belangrijke stappen vooruit, tijdens hun integratieproces. Want deze mensen vooruit helpen: daar doen we het uiteindelijk toch voor.” Rudy Coddens – schepen van werk

Rudy Coddens – schepen van werk

 

Het project Werkplek Vluchtelingen Gent is gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

 

Informatie

  • Britt Roels, coördinator Werkplek Vluchtelingen - Gent, stad in werking, e-mail  britt.roels@stad.gent tel. 0476 96 75 19

Info enkel voor de pers

Persmoment om 16.30 uur aansluitend op de speech van de schepen Coddens, met mogelijkheid tot interview met een werkgever, vluchteling en begeleider. Ook de schepen kan bij deze gelegenheid geïnterviewd worden.

Geïnteresseerden kunnen het volledige namiddagprogramma volgen.

Onthaal en broodjeslunch starten om 12 uur. Lezingen en infosessies  van 13 tot 16.30 uur.

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.