Engagementsverklaring 'Werken in de haven – Zoveel kansen'

283181 20180611 foto%20havenbedrijf%202 746e5d large 1529064206

North Sea Port, het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Gent in België tot Vlissingen in Nederland, groeit en bloeit. Het havengebied is momenteel goed voor 98.372 jobs: 43.941 directe en 53.431 indirecte jobs in ongeveer 525 bedrijven. Om verdere duurzame groei te ondersteunen is het noodzakelijk dat alle stakeholders de handen in elkaar slaan om de bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar personeel.

In de engagementsverklaring 'Werken in de haven - Zoveel kansen' doen North Sea Port, de Stad Gent, de VDAB Oost-Vlaanderen en Voka-VeGHO samen een oproep om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar personeel. Zij doen een oproep aan alle maatschappelijke stakeholders om samen met hen deze uitdaging aan te gaan. Ze roepen hen op om de engagementsverklaring te ondertekenen en samen acties te ondernemen om:

 • de vacatures in de haven bekend te maken;
 • kandidaat-werknemers vacaturegericht op te leiden;
 • de mobiliteit in de haven te versterken;
 • de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontsluiten.

Zo ondersteunen ze de bedrijven in de haven van North Sea Port bij het vinden van geschikt personeel én werken ze aan kwaliteitsvol werk voor iedereen. Ze doen dat naar aanleiding van een signaal van 300 bedrijven, die in een enquête van VOKA-VEGHO te kennen gaven dat het aantal vacatures stijgt, maar dat het moeilijk is kandidaten te vinden. De Stad Gent ging samen zitten met de VDAB, VOKA-VEGHO en North Sea Port, om hierop een antwoord te formuleren. Het resultaat is een engagementsverklaring, waarin de verschillende partijen aangeven hoe ze de komende maanden en jaren willen werken aan werk in de haven. In samenspraak met de diverse partners, wordt het engagement vanaf dit najaar verder uitgewerkt in een concreet actieplan.

'De krapte op de arbeidsmarkt is in de volledige haven voelbaar, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Het is vanuit economisch perspectief dus enorm belangrijk om de bedrijven goed te ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Tegelijk willen op deze manier kansen bieden voor onze Gentse werkzoekenden, om een job te vinden op hun maat, en volgens hun interesses.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk, Seniorenbeleid, Armoedebestrijding & Openbaar Groen, Stad Gent

'Met 98.000 jobs is North Sea Port de motor voor werkgelegenheid in de ruime Gentse regio. Wie op zoek is naar werk, komt dus best eens in de haven kijken. Met de fusie tussen beide havens, en de Nieuwe Sluis in Terneuzen nemen we de wissel op de toekomst. Zo zetten we samen verder in op de verdere groei van het aantal jobs in onze haven.'  

Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen

'We zijn tevreden dat het arbeidsmarktonderzoek van Voka-VeGHO in de Gentse haven tot actie heeft geleid. We kijken ernaar uit om deze engagementsverklaring om te zetten in concrete initiatieven, die de bedrijven helpen om hun vele vacatures ingevuld te krijgen.'

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka-VeGHO

Veel jobs in het havengebied

Jobs als ‘productiearbeider’ en ‘onderhoudsmecanicien’ prijken bovenaan de lijst van meest gezochte profielen. Maar ook procesoperatoren, commercieel-technisch bedienden, chauffeurs en ingenieurs zijn erg gegeerd.

'Het aantal vacatures in het havengebied zal de komende jaren alleen maar stijgen. Daarom wil VDAB de dialoog tussen de bedrijven, de Stad Gent, de uitzendsector en de werkgeversorganisaties warm houden. We moeten de handen in elkaar slaan om al die jobs ingevuld te krijgen.'

Freddy Van Malderen, directeur VDAB Oost-Vlaanderen

De haven stopt niet aan de grens

Op vrijdag 8 december 2017 is de fusieovereenkomst tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent getekend. North Sea Port positioneert zich hierdoor meteen in de Europese top van zeehavens: ze is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Daarnaast heeft North Sea Port de ambitie om tegen 2020 het aantal werknemers op te trekken tot 100.000.

'North Sea Port zet als grensoverschrijdende fusiehaven hard in op economische ontwikkeling. We stimuleren investeringen bij bestaande bedrijven en trekken nieuwe investeerders aan. We mikken daarbij op bedrijven die toegevoegde waarde creëren, jobs dus. Als North Sea Port geven we dan ook graag het signaal dat er in de fusiehaven heel wat vacatures zijn in te vullen.'

Daan Schalck, CEO North Sea Port

Informatie

 

Bevoegd

 • Medium square 20140317 av schepen de clercq

  Mathias De Clercq

  Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.