Plaatsnaamgeving in Gent: Kompasplein, Bataviapad en Galjoenstraat

283488 ontwerp%20kompasplein 010d96 large 1529568659

Voor een nieuw plein en de nieuwe wegenis binnen het nieuwe woonproject aan de Schipperskaai gelegen in het project De Oude Dokken te Gent werden de namen 'Kompasplein', 'Bataviapad' en 'Galjoenstraat' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 22 mei 2018.

Voor het nieuwe plein is de naam 'Kompasplein' gekozen. Een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te bepalen. Voor het nieuwe pad dat zal aansluiten op de Bataviabrug is de naam 'Bataviapad' gekozen. Batavia was de naam van de hoofdstad van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië. Tegenwoordig heet de stad Jakarta. Voor de nieuwe straat is de naam 'Galjoenstraat' gekozen. Een galjoen is een historisch zeilschip uit de laatste helft van de 16e eeuw en de 17e eeuw met een hoge achtersteven.

Deze namen klinken welbekend in de oren in het geheel van de reeds bestaande namen op deze plek waardoor een samenhangende naamgeving aangepast aan de locatie en het verleden van de site wordt bekomen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.