Plaatsnaamgeving in Zwijnaarde: Zoé Borluutbrug

283511 ontwerp%20bord b7af4b large 1529573933

Voor de nieuwe fiets- en wandelbrug over de E40, ter hoogte van de Leebeekstraat te Zwijnaarde werd de naam 'Zoé Borluutbrug' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 22 mei 2018.

Zoé De Potter werd geboren te Gent op 13 augustus 1820 en overleed op 10 juni 1858. Het was in die jaren gebruikelijk dat een vrouw bij haar huwelijk de familienaam van haar echtgenoot gebruikte, vandaar dat ze bekend werd als Zoé Borluut. Het domein Scheldevelde groeide eind 18e eeuw uit tot een belangrijk domein met een centraal gelegen landhuis (op de plaats van de vroegere hoeve) met systematische ontginning er rond, gekenmerkt door een radiair net van zeven dreven. Het domein was eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij en het kasteel werd door de abt van de abdij als buitenverblijf gebruikt. Tijdens het Franse bewind werd het kasteel domaniaal goed, werd aangeslagen en later openbaar verkocht.

Het was Zoé's moeder Marie Surmont de Volsberghe die het kasteel in 1841 kocht. Rond 1846 werd het afgebnroken maar de hoeve en de bijgebouwen bleven overeind. Zij bouwde in die periode het huidige kasteel met laat classicistische inslag naar een ontwerp van L. Minard. Zoé De Potter huwde in 1855 met Alphonse Borluut en verkreeg het domein bij het overlijden van haar moeder op 23 mei 1856. Bij testament schonk zij het domein aan het 'Bureel van Weldadigheid' van Nazareth, om er onderdak te bieden aan minstens zes bejaarde mannen en zes bejaarde vrouwen.

Tot op vandaag zijn er de diensten van het OCMW van De Pinte en een rusthuis voor een zestigtal bewoners in gevestigd, aangepast aan de hedendaagse noden. Vandaag is het kasteelpark Scheldevelde een belangrijke plek in het parkbos en fungeert dit feitelijk als toegangspoort naar de boskern Scheldevelde. Door aan de brug de naam van Zoé Borluut toe te kennen wordt dit een passend eerbetoon aan deze lokale weldoenster.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.