Opheffing zwem- en recreatieverbod zwemvijver Blaarmeersen

289351 img 2800 a14374 large 1536237269

Na controle van de zwemvijver aan de Gentse Blaarmeersen werd vastgesteld dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën uit de vijver verdwenen is. Het zwem- en recreatieverbod wordt daarom opgeheven.

In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een controle uitgevoerd op een monstername voor de bepaling van microcystines. Uit de analyseresultaten blijkt dat de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l microcystines, op het ogenblik van de monstername, niet overschreden werd.

Omdat de bloei van cyanobacteriën verdwenen is en het gehalte microcystines onder de gezondheidskundige advieswaarde ligt kan het eerder opgelegde zwem- en recreatieverbod worden opgeheven. Actuele zwemwaterresultaten kunnen tijdens het badseizoen bekeken worden op deze website.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.