Charter Vechtsport Voor Iedereen: risicovechtsportclubs zetten zich in om open, toegankelijke club te zijn

289842 charter d97f5f large 1536742299

Op 13 september 2018 ondertekenen een tiental Gentse vechtsportclubs het charter 'Vechtsport Voor Iedereen'. De ondertekenaars bevestigen hiermee dat ze open en toegankelijke sportclubs zijn, en engageren zich om samen de kwaliteit van hun werkingen, op sportief, maatschappelijk en bestuurlijk vlak verder te verhogen.

 

Coördinator risicovechtsporten

In Gent zijn nogal wat clubs actief in de risicovechtsporten. Die risicovechtsportclubs bleven de voorbije jaren wat onder de radar in het Gentse sportlandschap.

 

Sinds één jaar is er een coördinator risicovechtsporten aan de slag die de opdracht heeft de verschillende clubs te ondersteunen. Samen met de consulent diversiteit van de Sportdienst heeft de coördinator risicovechtsporten alle clubs bezocht om hen beter te leren kennen en te kijken hoe de samenwerking tussen de clubs onderling en met de Stad Gent kon worden verbeterd. Ook de relatie van de clubs met hun landelijke federaties en het Risicovechtsportplatform werd aangescherpt.

“De Gentse boksclubs nemen een heel bijzondere plaats in. Ze bereiken heel wat jongeren en volwassenen waar de meer klassieke sportclubs en jeugdverenigingen minder of geen voeling mee hebben. Ze bieden een stevig opvangnet en vervullen in die zin een bij uitstek sociale rol.”

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Charter

Stad Gent vraagt aan de vechtsportclubs om zich voor die jongeren en volwassenen te blijven inzetten. De clubs engageren zich door het ondertekenen van het charter om samen de kwaliteit van hun werkingen, op sportief, maatschappelijk en bestuurlijk vlak te verhogen. Zo zal de Vlaamse Trainersschool in 2019 de opleiding initiator boks hier in Gent organiseren. Al heel wat trainers hebben hierop ingetekend.

Op 29 september tussen 11 en 16 uur kunt u een aantal van de clubs aan het werk zien onder de stadshal op het evenement Straffe Stoten.

Contact

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.