Stad Gent investeert in ontwikkeling sportsite Sint-Gregorius

291299 pannakooi 27beba original 1538134431

Sint-Gregorius, een Multifunctioneel Centrum in Gentbrugge voor kinderen en jongeren met een beperking, start met de aanleg van een pannakooi en een Finse Piste. De investeringssubsidie van de Stad Gent helpt Sint-Gregorius om een veilige sport- en spelomgeving te creëren. De terreinen zullen na realisatie ook worden opengesteld voor buren, sympathisanten, bezoekers en andere geïnteresseerden.

Gregorius on the move

Met de leuze, 'Gregorius on the move' wil de campus iedereen, zowel de kinderen, jongeren als medewerkers in beweging brengen: sport en spel, mét of zonder beperking. De hoofddoelstelling is in een groene omgeving de mogelijkheid geven al spelenderwijs de interesse op te wekken voor natuur, sport, bewegen en gezond leven. De droom van Sint-Gregorius is een duurzame buitenruimte realiseren die bestaat uit een sportzone met aansluitend een rustzone. De buitenruimte zal een openluchtklasje, een hangmattenchilplek, een speeltuin, een mountainbikeparcous, een Finse piste en een pannakooi bevatten.

Het financieel plaatje voor het volledige project is nog niet volledig rond maar dankzij een investeringssubsidie van 70.000 euro, toegekend door de Stad Gent, kan alvast worden gestart met de bouw van een pannakooi en de aanleg ven een Finse piste. De pannakooi wordt volledig aangepast aan de noden van G-sportbeoefenaars.

Iedereen welkom

De sporthal en de terreinen zullen na realisatie worden opengesteld voor buren, sympathisanten, bezoekers en andere geïnteresseerden. De sportinfrastructuur wordt eveneens opengesteld voor sportinitiatieven van sportclubs, -kampen, schoolsportdagen en buursportinitiatieven. Het bord 'verboden toegang' wordt vervangen door 'iedereen welkom'!

Het project van Sint-Gregorius steunt de Stad Gent graag. Het ligt in het verlengde van het eigen sportbeleid: aandacht voor G-sport, meer buurtsportmogelijkheden en gedeeld gebruik voor optimale bezetting. 

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Eerste steenlegging

U wordt uitgenodigd op woensdag 3 oktober om 11 uur op de Jules Destréelaan 67 te Gentbrugge waar de funderingsplaat van de pannakooi zal gegoten worden. Schepen Resul Tapmaz, het ontwerpbureau, de betrokken sportwerkgroep met een aantal begeleiders en jongeren zullen aanwezig zijn.

Aansluitend wordt u een hapje en een drankje aangeboden.

Contact

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.