A-TIEM Stad Gent verkozen als ESF-Ambassadeur 2018

295378 20181011 av%20a tiem0%20%28afbeelding%201%29 b6b82f large 1541600570

Het Europees Sociaal Fonds, het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, heeft de Stad Gent verkozen tot ‘ESF-ambassadeur 2018’. Gent behaalt de titel in het thema ‘arbeidsbemiddeling en sociale inclusie’, voor het ESF-project 'ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie Gent' (A-TIEM). Het project behaalde in de periode 2015-2017 schitterende resultaten en wordt door de jury naar voor geschoven als model voor andere steden.

De instroom van intra-Europese migranten in Gent is al enkele jaren heel groot. Zo telt de stad ongeveer 14.500 inwoners met een Midden- en Oost-Europese achtergrond. Dat komt overeen met 5,7% van de Gentse bevolking. Helaas kent deze groep nog een lage werkzaamheidsgraad: 52% tegenover 74% bij de Belgische bevolking. Bovendien zijn zij voornamelijk werkzaam in slecht betaalde jobs en in jobs die weinig perspectief bieden.

Het ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie Gent (A-TIEM) is een team arbeidscoaches uit verschillende organisaties die nauw samenwerken om kwetsbare werkzoekenden uit de groep Midden Oost-Europese migranten (met de focus op Bulgaren en Slovaken) te begeleiden naar werk of opleiding. Met het A-TIEM worden die drempels weggenomen. Zij tonen aan dat deze groep werkzoekenden, die vaker in een context van moeilijkheden wordt geportretteerd, ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Want zij hebben veel goesting en talent om mee hun steentje bij te dragen aan de Gentse arbeidsmarkt.

'Dat net A-TIEM in de prijzen valt, hoeft niet te verbazen. De organisatie-overschrijdende aanpak maakt dat we de problemen van deze mensen integraal aanpakken. Zo nemen we drempels naar werk op een efficiënte en menselijke manier weg. Dat onze stad hiermee trendsettend is, wekt natuurlijk onze fierheid. Maar het besef dat deze aanpak broodnodig is en blijft, primeert. Door werk kansen bieden op een beter bestaan: daar doen we het voor.'

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk
Hqdefault

Meer dan 200 EU-burgers richting werk door het A-TIEM

In de periode 2015-2017 startte het A-TIEM 275 nieuwe begeleidingen op. Maar liefst 66,2% van deze groep was tijdens dit traject aan het werk of volgde een opleiding. Bij de deelnemers die intensief begeleid werden, ligt dat percentage op 82,1%. Het A-TIEM werkt nog verder tot december 2019 en zal in de periode 2018-2019 opnieuw 200 deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Het project wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Sociaal Fonds, het Vlaams Cofinancieringsfonds en Stad Gent. De samenwerkende partners zijn Stad Gent, VDAB, Groep INTRO, Compaan, De SLOEP en CAW Oost-Vlaanderen. Vanuit hun verschillende perspectieven versterken de arbeidscoaches elkaar qua gebruikte methodieken, intervisie, evaluatietechnieken, … ‘Gent, stad in werking – projecten’ neemt de rol als promotor op.

Lovende woorden van de jury

Elk jaar bekroont het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen drie promotoren met de titel ‘ESF-Ambassadeur’ binnen drie verschillende thema’s: levenslang leren, werkbaar werk en arbeidsbemiddeling & sociale inclusie. Die onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt versterkt.

De jury loofde het A-TIEM voor het sterke partnerschap doorheen het hele traject, de unieke en aanklampende aanpak in de begeleiding en ondersteuning van een zeer kwetsbare doelgroep.

Over het Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen. De Europese Commissie en de EU-landen bepalen samen de prioriteiten van het ESF en hoe het zijn middelen besteedt, waarbij de lokale agentschappen deze prioriteiten vertalen naar de lokale/nationale context.

Contact

Bevoegd

  • Medium square de heer rudy coddens  ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid  werk   armoedebestrijding en openbaar groen

    Rudy Coddens

    OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.