Stad Gent investeert fors in jeugdwerking voor Nieuw Gent

circusplaneet.jpg
  • jpg

Er staat heel wat te gebeuren in Nieuw Gent de komende jaren. Tijdens uitgebreide infrastructuurwerken blijft de Stad Gent investeren in de lokale wijkwerking. In totaal investeert Stad Gent 530.240 euro in de wijk, specifiek voor kinderen en jongeren.

Buurtcircus in Nieuw Gent

Buurtcircus Circusplaneet komt naar Nieuw Gent. De ateliers, workshops en vakantiekampen vinden momenteel nog plaats in de basisschool De Klavertjes. Circusplaneet plant ook verschillende bezoeken in de verschillende basisscholen van de wijk, en wil in de zomer zijn tent opzetten in de buurt van het Rerum Novarumplein. Op die manier zorgt Circusplaneet voor een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod voor kinderen in de wijk.  

'De renovatie van onze circuskerk wilden we aangrijpen om een nieuwe werking te ontwikkelen in Nieuw Gent. Meer en meer zien we het als onze opdracht om een werking te zijn die voor elk kind in Gent laagdrempelig toegankelijk is. Onze werking vertrekt vanuit het idee dat elke kind een talent heeft. Met onze werking willen we community creëren. Ons geloof in diversiteit is daarbij een grote drijfveer.' Matthias Vermael, coördinator Circusplaneet
'Circus geeft kinderen en jongeren de kans om hun talent te ontplooien en brengt mensen dichter bij elkaar. De wijkgerichte werking van Circusplaneet is al jaren een succes in de Brugse Poort. Als schepen van Jeugd ben ik fier dat we Circusplaneet de kans kunnen geven die lijn door te trekken naar Nieuw Gent.' Elke Decruynaere, schepen van jeugd

In 2015 ondersteunde Stad Gent Circusplaneet nog bij de aankoop van de kerk in Malem, met een investeringssubsidie van 100.000 euro. De organisatie toverde de kerk om in een circuszaal met een ontmoetingsruimte voor de buurt en verstevigde zo haar werking in Malem. Nu is Nieuw Gent aan de beurt. 

Nieuwe jeugdhuiswerking

Op vraag van enkele jongeren uit de wijk start Formaat met de uitbouw van een nieuwe jeugdhuiswerking in Nieuw Gent, waar alle tieners en jongeren uit de wijk welkom zijn. Het jeugdhuis, dat een onderkomen vindt in het huidige jongerenontmoetingscentrum, opent in maart. Het jeugdhuis wil een centrale ontmoetingsplek worden voor jongeren in de wijk. De jongeren die het jeugdhuis oprichten, krijgen daarvoor ondersteuning van een professionele jeugdwerker.

En nog meer initiatieven in Nieuw Gent

Naast het buurtcircus en een nieuw jeugdhuis zijn er nog meer initiatieven voor Nieuw Gent:

  • Vzw Jong zal de huidige speel-o-theek verder uitbouwen, als een grote ontmoetingsplaats voor gezinnen uit de buurt.
  • De gebouwen van de speelpleinwerking aan het Henri Storyplein en het huidige jongerenontmoetingscentrum worden gerenoveerd. In totaal investeert de Stad Gent 30.000 euro in de verfraaiingswerken.
  • Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen over hun wijk. Daarom stimuleert Stad Gent de opstart van een jeugdparlement voor de wijk Nieuw Gent.
  • Ook tijdens de verbouwingswerken hebben de jongste buurtbewoners recht op een degelijk sport- en speelinfrastructuur. De Stad Gent voorziet een budget van 65.000 euro om dit te realiseren.
  • Het is voor kinderen belangrijk dat ze zich zelfstandig en veilig een weg kunnen banen doorheen de stad en dat ze vlot en veilig van de school naar het speelplein of het parkje kunnen. Het speelweefselplan voor Nieuw Gent brengt de verschillende plekken in kaart en zorgt voor veilige verplaatsingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.
  • De Brede Schoolwerking is een belangrijke schakel om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en dat zowel binnen als buiten de schooltijd. Om de werking in Nieuw Gent te versterken trekt de Stad Gent 10.000 euro extra uit.

 

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen