284007 275999 20160623 av standaard%20persuitnodiging a2362b original 1521792509 b1c1df large 1530190779

Officiële opening Freinetschool Het Eiland op zaterdag 27 april 2019 om 13.30 uur

Beste lezer

Na meer dan 30 jaar opent het schoolgebouw naast de kerk van Malem opnieuw de deuren. De kinderen van de lagere afdeling van Freinetschool Het Eiland op het Heldenplein nemen hier hun intrek. Hierdoor krijgen de kleuters en de STIBO 't Pagadderke, die op het Heldenplein blijven, meer ruimte.

Graag nodigen we je uit op de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw op zaterdag 27 april 2019 om 13.30 uur in Het Eiland, Dapperheidstraat 1-2A, 9000 Gent.

Programma

13.30 uur: Voorlezen van vrije teksten over het nieuwe schoolgebouw door de kinderen.

13.45 uur: Welkomstwoord door Brigitte Wolff (directeur Freinetschool Het Eiland) en Liesbet Mulkens (verantwoordelijke Buitenschoolse Opvang).

13.50 uur: Toespraak door Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

13.55 uur: Toespraak door Annelies Storms, schepen van Facility Management.

14.00 uur: Opening stoet planeet Malem samen met de Circuskerk.

Aansluitend vindt er een receptie plaats.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.