Gent zet schouders onder Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

308032 logo%20greendeal duurz stedelijke logistiek dik label ab878b large 1553762096

Op dinsdag 2 april 2019 ondertekent de Stad Gent de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Via deze overeenkomst engageren de Vlaamse overheid en meerdere publieke en private partners zich om efficiënte en emissievrije leveringen aan steden via diverse acties te bevorderen.

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden en één van de hefbomen van de Stad Gent om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen, engageert de stad zich om efficiënte en emissievrije leveringen verder te bevorderen. Dit gebeurt via meerdere acties en projecten die tegemoetkomen aan volgende meetbare doelen:

 • Voertuigkilometers vermijden
 • Voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
 • Voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
 • Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

'Er is nog een groot potentieel voor transport over water, bijvoorbeeld voor bouwlogistiek. Door het ondertekenen van deze Green Deal engageren we ons om onze inspanningen op dat vlak verder te zetten.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

'We zijn ervan overtuigd dat we moeten streven naar minder, vollere en properdere vrachtbewegingen binnen onze stad. Via het stadsdistributieplatform GentLevert zoeken we, samen met de sector, systematisch naar slimme samenwerking in de logistieke keten.' 

Sofie Bracke, schepen van Economie 

De Stad Gent, die via het Stadsdistributieplatform GentLevert al langer het voortouw neemt in logistieke innovatie is ambitieus en koppelt volgende acties aan het engagement:

 • diverse acties om goederenvervoer over de Gentse binnenwateren te faciliteren. Dit in samenwerking met de NV Vlaamse Waterweg
 • initiatieven ondersteunen die efficiëntere en duurzamere leveringen bevorderen, zoals gebundelde en milieuvriendelijke leveringen vanuit een hub en first, last en only mile pakketvervoer per cargofiets
 • stakeholderoverleg over stedelijke logistiek om innovatie, ondernemerschap en samenwerking te stimuleren
 • centralisatie van opslag en leveringen door stadsdiensten via het project 'Logistieke Huisvesting'

'Om meer duurzaam en energie-efficiënt te werken, streeft Stad Gent naar de centralisatie van opslag en leveringen door stadsdiensten. Onze opslagplaatsen en logistieke stromen zijn in kaart gebracht, ter voorbereiding van een blauwdruk voor logistieke huisvesting. Deze oefening toetsen we nu aan de Green Deal principes.'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Contact

Bevoegd

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.