Wijkstructuurschets Muide-Meulestede klaar

311707 openbaar%20vervoer f48333 large 1557239850

Een groene buffer in de New Orleansstraat, meer groene plekken die in een lus verbonden worden, centrale plekken in de wijk, kruisbestuiving tussen wonen en bedrijvigheid op het eiland en de haven en korte ketensystemen op het eiland. Dat zijn de hoofdlijnen van de pas afgewerkte wijkstructuurschets voor Muide-Meulestede.

De voorbije 2 jaar hebben de stedenbouwkundige bureaus BUUR en EVR, wijkbewoners en de Stad Gent aan de wijkstructuurschets voor Muide-Meulestede gewerkt. De wijkstructuurschets is een samenhangende ruimtelijke visie die lopende en nieuwe projecten met elkaar verbindt, groene en waterzones inplant, verkeer binnen en buiten stroomlijnt en plekken voor nieuwe activiteiten aanduidt.

'De wijkstructuurschets heeft twee grote uitgangspunten: de Verapazbrug en het verleggen van de ring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Die twee maatregelen moeten doorgaand verkeer uit de woonwijk Muide-Meulestede weren en ruimte creëren voor de buffering tegenover de haven, zoals voorzien in het bestuursakkoord. Dat vergroot de leefbaarheid en geeft heel wat nieuwe ruimte voor groen, water, ontmoeten, handel, voetgangers en fietsers.'

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

De wijkstructuurschets doet heel wat uitspraken over grote structuren in Muide-Meulestede, over thema’s als natuur, mobiliteit, leefbaarheid, activiteiten etc. De studiebureaus kijken door 5 poorten naar de toekomst van de wijk: de gezonde, de verbonden, de aanpasbare, de natuurlijke en de kringloopwijk.

De structuurschets bepaalt in grote lijnen hoe Muide-Meulestede in de toekomst op het terrein vorm kan krijgen. Het is geen concreet inrichtingsplan voor parken, pleinen en straten. Het eiland zal nu zone per zone bekeken worden. Voor elke zone er ook verdere inspraaktrajecten op maat georganiseerd worden. Enkele parken zijn al in aanleg (Voorhavenpark, Makelaarspark en Kapitein Zeppospark). Andere volgen er in de toekomst. Straten en pleinen zijn later aan de beurt.

De bewoners van Muide-Meulestede konden tijdens de studie mee nadenken tijdens 2 workshops, er was ook informatie via een wijkkrant, een digitale kaart van de tussentijdse versie en een plantjesactie. Het bewonersplatform Atelier volgde de studie op de voet. De buurtbetrokkenheid is een rode draad door het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen waarbij bewoners en de Stad Gent samen aan het stuur zitten.

Volgende stappen

De Stad Gent heeft in het kader van de oproep stadsvernieuwing een subsidieaanvraag ingediend. De Stad vraagt onder andere middelen voor het realiseren van een groene buffer in de New Orleansstraat en een hertekening van de Muidepoort en omgeving. Op 6 juni 2019 legt een jury het dossier van Stad Gent naast dat van andere steden. De beslissing van de Vlaamse regering valt wellicht pas eind dit jaar.

Ondertussen steken buurtbewoners ook zelf de handen uit de mouwen.

 • Ze moestuinieren in de Moeskopperij (Meulesteedsesteenweg), de Voorhaven en de Warme Wijktuin.
 • Buurtbewoners denken na over een tijdelijke invulling op het Manchesterpleintje. Muide Meulestede Morgen trekt de komende maanden met een MMM-mobiel door de straten voor tijdelijke invullingen allerhande (2019).
 • Buurtbewoners en Groendienst zetten zich in voor de vergroening van de wijk. Ze plantten onder andere Vikingbos(je) in de Pauwstraat.
 • Buurtbewoners organiseren activiteiten in treinwagons op de Voorhaven.
 • Buurtbewoners van de Marseillestraat bereiden een tweede leefstraat voor (zomer 2019), als voorbode voor een groenere aanleg van de omgeving.

Tijdens het buurtfeest van 18 mei 2019 kunnen buurtbewoners de definitieve versie van de wijkstructuurschets ontdekken. De buurt krijgt ook een Muide Meulestede Morgen-krant in de bus.

Contact

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.