22 mensen met een beperking zijn ‘collega voor één dag’ tijdens DUOday

311963 duoday 2017 fiets e5dcfc large 1557473715

Op donderdag 16 mei 2019 verwelkomen de Stad Gent en het OCMW Gent 22 nieuwe collega’s. Al blijven ze maar één dag, op DUOday vormt een werkzoekende met een arbeidsbeperking een tandem met een werknemer binnen de organisatie. Een win-win: de stagiair kan z’n talenten tonen en z’n beeld van een bepaalde job aftoetsen aan de realiteit. De Stads- en OCMW-diensten maken dan weer kennis met de inzet en vaardigheden van werkzoekenden met een bepaalde ondersteuningsnood.

22 duo’s

Het is traditie, ook dit jaar weer stellen de Stad en het OCMW hun deuren open voor personen met een arbeidshandicap tijdens DUOday. Dit jaar prikken 22 mensen met een beperking in om een dagje mee te draaien. Het gaat om rolstoelgebruikers, personen met een visuele of auditieve beperking, maar evengoed om iemand met autisme of leermoeilijkheden.

Van de verzorgingstafel tot de directietafel

Bij beide organisaties worden de kandidaten op sleeptouw genomen door geroutineerde collega’s. Onder meer de dienst Kinderopvang, de dienst Wonen, de Groendienst, het Huis Van de Sport, het Mobiliteitsbedrijf en verschillende woonzorgcentra vonden een goede ‘match’ met een werkzoekende met een beperking.

De werkzoekende ondervindt op DUOday aan den lijve wat een bepaalde job inhoudt en krijgt een uitdagend takenpakket. Van administratie tot onderhoud en herstellingen: het is een ervaring die kan tellen. Dit jaar loopt één DUOday'er zelfs een dag mee met een directeur, op de Dienst Wonen. Nadien wordt de werkbelevingsdag geëvalueerd, de resultaten worden gebruikt bij de verdere arbeidsbegeleiding van de werkzoekende.

'In Gent gaan we complexloos om met diversiteit. Als werkgever trekken we die houding door binnen de eigen organisatie. Daarom doen we ook mee met DUOday: want iedereen kan schitteren voor Gent.'    

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel en Werk

Opstap naar een echte job

DUOday is een verrijking voor werkzoekende én werknemer. De meerwaarde die personen met een beperking op de werkvloer kunnen bieden, is nog te weinig bekend. De concrete aanpak van  DUOday is vaak een oogopener: vooroordelen maken plaats voor enthousiasme zodra collega’s door de beperking heen kijken en de persoon en z’n talenten zien.

Voor de werkzoekende is zo’n stage een belangrijke leerervaring en een stimulans in de zoektocht naar werk. Soms is het zelfs een opstap naar een vast contract. Dat bewijst het verhaal van Eline Muys, die drie jaar geleden deelnam aan DUOday en nadien via een aanwervingsprocedure als stafmedewerker bij het OCMW Gent aan de slag kon.

De Stad Gent en het OCMW Gent ijveren voor gelijke kansen voor iedereen. Beide organisaties verwelkomen graag mensen met een arbeidsbeperking. De jaarlijkse deelname aan DUOday onderstreept het engagement voor de integratie van personen met een beperking.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.