Tijdelijk lagere zwemkwaliteit Blaarmeersen

316601 blaarmeersen%20%282%29 2346ec original 1559816838

De waterkwaliteit in het sport- en recreatiepark de Blaarmeersen wordt wekelijks door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzocht. Uit de laatste staalname van maandag 4 juni 2019 bleek een verhoogde concentratie van de E. coli-bacterie aanwezig. Daarom wordt aan jonge kinderen, ouderen en personen met een gedaalde weerstand tijdelijk afgeraden om in het water te komen. Zwemmen is sowieso verboden, aangezien er door het minder goede weer geen redders aanwezig zijn.

Wekelijks wordt de waterkwaliteit in het sport- en recreatiepark de Blaarmeersen op drie plaatsen gemeten: de strand/badzone, de zwemsportzone en de duikzone. Bij een laatste meting bleek een verhoogde concentratie van de Escherichia coli-bacterie aanwezig te zijn. Wat de precieze oorzaak is, is moeilijk te achterhalen. De waarden zijn niet dermate hoog dat een zwemverbod van kracht is. Enkel aan jonge kinderen, ouderen en personen met een gedaalde weerstand wordt zwemmen afgeraden.

De resultaten van alle staalnames worden steeds geafficheerd op het terrein zelf. Extra visuele communicatie wordt zo snel mogelijk voorzien.

De VMM neemt vandaag opnieuw stalen. Van zodra het resultaat gekend is, is een update terug te vinden via de stadswebsite.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sofie bracke

    Sofie Bracke

    Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.