Arbeidspact zet 2.500 Gentenaars extra aan het werk

De Stad Gent, VDAB en de sociale partners lanceren op 2 juli 2019 een ambitieus Arbeidspact voor Gent. Met twintig acties helpen ze samen 2.500 werkzoekende of anders-actieve Gentenaars aan werk. Het pact richt zich ook op de arbeidsmarkt van de toekomst: inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk staan centraal. Het Arbeidspact is het resultaat van succesvolle sociale dialoog in Gent, zonder taboes en met het oog op concrete acties.

Mismatch op de Gentse arbeidsmarkt

Hoewel er in Gent 11.000 vacatures open staan, zijn er ook 12.000 werkzoekenden. Bovendien zijn er nog de 'anders-actieven'. Dat zijn mensen die om verschillende redenen niet gekend staan als werkzoekend. Het Arbeidspact wil de werkzaamheidsgraad voor Gent van 68,6 procent naar 70 procent brengen, goed voor zo'n 2.500 extra mensen aan het werk.

'We kunnen nog veel meer Gents talent een toekomst bieden op onze arbeidsmarkt. Dat is goed voor onze bedrijven en voor de Gentenaars zelf. Werk blijft een belangrijke sociale hefboom.' 

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Een breed partnerschap

Het Arbeidspact wordt gedragen door vele partners: de Stad Gent, VDAB, werkgeversorganisaties Voka en UNIZO en de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. Zij zijn verenigd in de drie doelstellingen van het pact: 2.500 Gentenaars extra aan het werk, de werkloosheidsgraad van Gent (9,4%) op het niveau van de Vlaamse centrumsteden (gemiddeld 7,88%) en de invullingsgraad van de vacatures omhoog brengen.

'We zijn een echt samenwerkingscollege dat intern, over de bevoegdheden heen, samenwerkingsverbanden zoekt. We reiken de hand naar externe partners om samen de uitdagingen waarvoor we staan aan te pakken. Het Arbeidspact is daar een mooi en tastbaar voorbeeld van.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Met deze samenwerking bouwt de Stad Gent verder op een rijke traditie van sociaal overleg. Specifiek rond het lokale werkgelegenheidsbeleid in Gent speelt het open partnerschap 'Gent, stad in werking' (Gsiw) een belangrijke rol. De beleidsgroep van Gsiw zal ook nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het Arbeidspact.

Acties

Tijdens de lancering worden ook de eerste twintig acties voorgesteld, waaronder:

 • Een Mobiel Arbeidsteam voor Gent. Via outreachende acties en door vindplaatsgericht te werken, bereiken we 1.500 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 920 van hen willen we toeleiden naar werk (momenteel in aanvraag bij ESF).
 • Randvoorwaarden voor solliciteren verbeteren via kinderopvang. Pop-up kinderopvang op locaties waar ouders in contact worden gebracht met werkgevers (jobbeurs, congressen...). Gebruikmaken van kinderdagverblijven voor de opstart van begeleidingsprojecten naar werk.
 • Place & train: een model van intensieve en flexibele opleidingstrajecten mét jobgarantie.
 • Het Maatgericht Activeringscentrum (Maact) zal met zijn sectorteams bouw, logistiek, onderhoud, horeca en administratie nauwer samenwerken met bedrijven in functie van TWE/art.60-contracten.
 • House of Skills: we richten een plek op voor de transitie naar de jobs van de toekomst. Heel veel werknemers zullen in de komende jaren geconfronteerd worden met ingrijpende wijzigingen in hun jobinhoud.
 • Attitudetraining: de expertise van de sociale-economiebedrijven in attitudetraining en het uitwerken van een concreet en realistisch jobdoelwit voor de werkzoekende wordt opgeschaald.

Bijlagen

Contact

Bevoegd

 • Medium square bram van braeckevelt

  Bram Van Braeckevelt

  Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Betrokken

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.