Stad Gent begeleidt kwetsbare werkzoekenden naar job op maat

330062 maatwerk%20bis 56c758 original 1568292734

Vijf kwetsbare werkzoekenden kunnen vanaf eind dit jaar op verschillende werkvloeren van het Dienstenbedrijf Sociale Economie aan de slag in een job op maat met intensieve begeleiding. Dat moet hen helpen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Een eigen maatwerkafdeling

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie van de Stad en OCMW Gent start met de uitbouw van een maatwerkafdeling. Collectief maatwerk vervangt de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen. Het biedt jobs op maat aan mensen die moeilijk werk vinden, om hen zo naar het reguliere circuit te laten doorstromen.

De Stad Gent kreeg op 1 juli 2019 toelating van de Vlaamse overheid om zo een maatwerkafdeling op te richten en maakt daar onmiddellijk werk van. Het Dienstenbedrijf Sociale Economie zal, mede dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid, vijf extra kwetsbare werkzoekenden aanwerven en intensief begeleiden op de eigen werkvloeren. Het maatwerkcontract loopt vijf jaar, en is eventueel verlengbaar als de werknemer nog niet klaar is om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Twee maatwerkers worden tewerkgesteld als keukenmedewerker, twee als medewerker bouw en één als distributeur van was en strijk. Tijdens een jobbeurs voor maatwerkbedrijven, op 15 oktober in het Balenmagazijn, gaat het Dienstenbedrijf Sociale Economie op zoek naar geschikte kandidaten.

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt de maatwerkers werkervaring en ondersteuning. Ze gaan aan de slag in een reële werkcontext met extra kansen om te leren en zich persoonlijke te ontwikkelen. Elke maatwerker bouwt op de werkvloer aan zijn of haar competenties. Voldoende afwisselende en uitdagende taken bereiden hen voor op doorstroming naar de arbeidsmarkt.

'Elke werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die we kunnen begeleiden naar een gepaste job, is in alle opzichten een overwinning. Een hoogst persoonlijke, en voor de samenleving als geheel. Een job is niet alleen de beste manier om armoede te tackelen, gepast werk vormt ook mee onze identiteit, en geeft zelfvertrouwen en voldoening.'

Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding 

Maatwerk: een belangrijke schakel in de sociale economie

Ook los van de 5 maatwerkers die nu in dienst worden genomen, investeert de Stad Gent sterk in de sociale economie. De Stad stelt 130 voltijdse equivalenten te werk in de lokale diensteneconomie en financiert nog eens 47 arbeidsplaatsen bij andere Gentse werkgevers.

In de Gentse sociale economie zijn in totaal meer dan 1.150 voltijds equivalenten aan de slag. 950 onder hen werken in een van de acht Gentse maatwerkbedrijven. De anderen zijn tewerkgesteld in de lokale diensteneconomie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fietsherstelling, tuinonderhoud, buurtsport of poetshulp.

'De sociale economie doet prachtige dingen voor Gent en de Gentenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben daar zeer fier op, en engageer me om de sector verder te doen groeien. De Stad Gent neemt hierin nu al haar verantwoordelijkheid. De nieuwe Vlaamse regering zal dat ook moeten doen, en een tandje moeten bijsteken.'  

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Contact

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.