Eerste schijf van 300.000 euro om Gentse arbeidsmarkt op de rails te houden

353902 werk3 ece3c9 large 1588233030

Verwacht wordt dat de coronacrisis nog dit jaar voor een sterke stijging in het aantal werkzoekenden zorgt. Daarom maakt de Stad Gent een eerste schijf van 300.000 euro vrij om hen aan werk te helpen. De focus ligt op het verhogen van digitale skills, het ondersteunen van schoolverlaters en het extra begeleiden van kwetsbare werkzoekenden.

Dubbele focus

Het stadsbestuur heeft beslist om de focus van het Gentse Arbeidspact uit te breiden, want meerdere simulaties uit verschillende hoeken voorspellen een economische recessie die ook banenverlies zal betekenen. Om die schok op de arbeidsmarkt op te vangen, moeten er extra inspanningen komen. De Stad Gent neemt haar verantwoordelijkheid en treft bijkomende maatregelen om getroffen Gentenaars en Gentse bedrijven te ondersteunen.

De stuurgroep van het Gentse Arbeidspact (Stad Gent, sociale partners en VDAB) koos in overleg voor een dubbele focus: enerzijds mensen zo snel mogelijk opnieuw aan werk helpen en anderzijds inspelen op de nieuwe kenmerken van de arbeidsmarkt post-corona.

'Het brandt op de Gentse arbeidsmarkt. De Stad Gent, vakbonden, werkgevers en VDAB helpen samen blussen. We helpen wie uitvalt snel opnieuw aan werk, zetten in op digitale vaardigheden en ondersteunen schoolverlaters en kwetsbare werkzoekenden extra.'   

Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

'De coronacrisis laat zich onmiddellijk voelen. In maart vroeg 20% meer mensen een leefloon aan, in april is de stijging nog sterker. Het OCMW zet mensen onmiddellijk opnieuw op weg naar werk: wie kan solliciteert zelf, kwetsbare werkzoekenden krijgen begeleiding. Die start nu versneld terug op, en we voorzien extra begeleiders om iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.' 

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebstrijding

Extra begeleiding voor schoolverlaters

De Stad en haar partners willen nieuwe werkzoekenden en leefloongerechtigden snel weer activeren, met specifieke aandacht voor knelpuntsectoren en reskilling/upskilling. Er zal een aanbod uitgewerkt worden dat complementair is aan dat van VDAB, zowel gericht op werkzoekenden als op bedrijven.

Schoolverlaters, specifiek kortgeschoolden en jongeren die uitstromen zonder kwalificatie, verdienen extra ondersteuning. Velen onder hen kennen een atypisch laatste schooljaar, en komen nu terecht op een arbeidsmarkt in crisis. Zij zijn gebaat bij hulp bij inschrijving als werkzoekende, bij ondersteuning bij solliciteren of tijdens een eerste werkervaring of stage.

Digitale vaardigheden versterken

De impact van de digitale kloof die er was voor corona, wordt nu nog groter. Werk zoeken gebeurt steeds meer digitaal. De Stad Gent en partners zullen nieuwe werkzoekenden ondersteunen bij het versterken van hun digitale vaardigheden. Naast digitale ondersteuning zal ook ingezet worden op andere extra opleidingen die competenties van mensen zullen versterken.

Op korte termijn zal de schaarste op de arbeidsmarkt afnemen. Daardoor zullen kwetsbare werkzoekenden sneller verdrongen worden door mensen met een sterker profiel. Jobteam Gent zal extra inspanningen leveren om kwetsbare werkzoekenden te ondersteunen.

Arbeidspact blijft van kracht

De grotere evoluties op de arbeidsmarkt, zoals vergrijzing of automatisering, zullen blijven doorwerken, ook post-corona. De mismatch op de arbeidsmarkt zal zich op middellange termijn blijven manifesteren. De visie achter het Gentse Arbeidspact blijft daarom zeker overeind en de al voorziene acties zullen ook verder uitgerold worden.

Contact

Bevoegd

 • Medium square bram van braeckevelt

  Bram Van Braeckevelt

  Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Betrokken

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square rudy coddens

  Rudy Coddens

  Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiƫn, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.