Nieuwe sportsubsidies focussen op jeugd, G-sport en kwaliteitsvolle trainers

rolstoelbasket2.jpg
  • jpg

De nieuwe, vereenvoudigde subsidiereglementen belonen sportclubs die een jeugdwerking en G-sport aanbieden. Ook ligt de focus op kwaliteitsvolle trainers. De nieuwe reglementen gelden vanaf januari 2021. De Stad Gent voorziet jaarlijks meer dan een half miljoen euro voor sportclubs en sportevenementen.

Duidelijke focus

Het subsidiereglement waar erkende Gentse sportclubs of -verenigingen een beroep op kunnen doen, werd aangepast. Wie als club inzet op gekwalificeerde trainers krijgt daarvoor extra subsidies. De Stad Gent ondersteunt ook weer volop clubs die een jeugd- en/of G-sportwerking aanbieden. Zo krijgt G-sport een extra stimulans: een trainer die minstens 5 jaar ervaring heeft met G-sport, wordt nu ook als voldoende gekwalificeerd beschouwd. Clubs die Uitpas-punten aanbieden, worden daarvoor ook beloond.

'Het is voor onze sportclubs, en zeker voor onze Gentse jeugd, belangrijk dat zij een goeie ondersteuning krijgen. Vandaar onze focus op gekwalificeerde trainers. We bieden hen dan ook een opleiding aan rond vrijwilligersbeleid, positief coachen, omgaan met sporters met een beperking, clubadministratie, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, enzovoort.' Sofie Bracke, schepen van Sport

De nieuwe reglementen zijn ook eenvoudiger. Vanaf nu krijgt de aanvrager de subsidie automatisch voor drie werkingsjaren toegekend. Een jaarlijkse aanvraag doen, is dus niet meer nodig. Dat zorgt voor meer financiële zekerheid. Vroeger werd de totale subsidiepot ook verdeeld onder het aantal aanvragers. Nu krijgt elk criterium een vast gewicht, zodat elke aanvrager onmiddellijk weet op hoeveel subsidie hij mag rekenen.

Kleine én grote evenementen

Ook het reglement voor evenementensubsidies werd aangepast. Voortaan worden alle sportevenementen aan dezelfde criteria afgetoetst. Ook hier staat administratieve vereenvoudiging voorop: er zijn minder criteria en de aanvrager krijgt meteen zicht in welke categorie (met bijhorend budget) hij valt. De belangrijkste wijziging is dat een organisator slechts één subsidie per jaar kan krijgen. Ook toegankelijkheid en milieuvriendelijkheid zijn van belang.

'We ondersteunen lokale en kleinschalige clubevenementen die vaak de clubkas spijzen en zorgen voor een bruisende samenwerking tussen sporters, ouders en de buurt. Maar ook verwelkomen we grotere organisatoren en topsportevenementen. Met hen willen we nadenken over nieuwigheden die de beleving uniek maken.' Sofie Bracke, schepen van Sport

In totaal is er jaarlijks 235.000 euro voorzien voor clubwerking (175.000 euro werkingssubsidies, 50.000 infrastructuursubsidie en 10.000 euro opleidingssubsidies). Clubs kunnen ook beroep doen op evenementsubsidies, waarvoor een budget van 275.000 euro voorzien is.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abboneer handmatig met de Atom URL