Samenwerking met VDAB hernieuwd op maat van Gentse arbeidsmarkt

Illustratie Volvo Cars Gent.jpg
  • jpg

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en de Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel grote actielijnen als concrete projecten, op maat van de Gentse arbeidsmarkt. De samenwerking toont een gedeelde ambitie voor de toekomst en wil perspectief bieden in onzekere tijden. 

In de overeenkomst zijn de krijtlijnen en prioriteiten van de samenwerking vastgelegd. Samen zetten de Stad Gent en VDAB zich in om vacatures sneller en gerichter in te vullen, elk talent in Gent te activeren en de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en levenslang leren te faciliteren. Hieronder enkele voorbeelden en getuigenissen van concrete projecten. Klik op de link voor meer info.

  • Het faciliteren van de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, maar ook transities binnen de loopbaan, wordt aangepakt door initiatieven zoals De Stap en het project 'House of Skills'.
'Waar het Gentse en het Vlaamse beleid elkaar raken, daar bundelen we de krachten. Zeker nu is dat belangrijk, met onder meer extra inspanningen voor schoolverlaters en tijdelijk werklozen. We werken samen voor meer impact, voor goede en duurzame jobs in Gent en voor de Gentenaars.' Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie
'De coronacrisis raakt wie kwetsbaar is het hardst. De Stad Gent en VDAB willen nog meer oog hebben voor wie de kracht of de skills mist om werk te vinden. Een belangrijk instrument daarvoor is Jobteam Gent. Daarnaast levert de Stad onder meer extra inspanningen om de digitale kloof te dichten, en creëren we extra jobs in de sociale economie.' Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Extra acties door coronavirus

Het samenwerkingsakkoord is opgesteld voor de uitbraak van Covid-19. Om de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben VDAB en de Stad Gent een addendum toegevoegd aan het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord. Dit addendum werd op 19 oktober 2020 ondertekend. Hiermee willen de partners mee inzetten op het relanceplan van de Stad voor het luik werk. Een concreet voorbeeld van dit plan is de pop-up Klaar voor Take-Off (bekijk hier de getuigenissen van de deelnemende jongeren).

'Als regisseur is VDAB verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaams arbeidsmarktbeleid. In een grootstad zoals Gent hebben we daar heel sterke partners en een stevige verankering met het lokaal bestuur voor nodig. Op het stedelijk niveau moet het beleid operationeel gemaakt worden mét impact op de werkloosheidsstatistieken. Alleen samen zijn we sterk in werk.' Freddy Van Malderen, directeur VDAB Oost-Vlaanderen
Favicon for drive.google.com In deze persmap vind je getuigenissen, beeldmateriaal, bijkomende teksten en achtergrondinfo drive.google.com

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen