Online focusgroepen voor eerste wijkmobiliteitsplan eind februari van start

Drie scenario's voor een wijkmobiliteitsplan voor Dampoort - Oud Gentbrugge.
  • JPG
Drie scenario's voor een wijkmobiliteitsplan voor Dampoort - Oud Gentbrugge.

De online focusgroepen voor bewoners, handelaars en betrokkenen rond het wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge vinden plaats op 22, 25 en 28 februari 2021. Alle betrokkenen krijgen een uitnodiging in de bus. Inschrijven kan vanaf 10 februari 2021.

Sinds de aftrap van het participatietraject voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge in oktober 2019 kwamen er ruim 7.500 reacties binnen, vooral van buurtbewoners en handelaars. De Stad Gent voorziet een extra fase met focusgroepen. Op 22, 25 en 28 februari 2021 kunnen betrokkenen inzichten of bezorgdheden meegeven rond veiligheid, bereikbaarheid en doorgaand verkeer. Er zullen aparte gesprekken zijn met bewoners en handelaars. Alle bewoners krijgen een uitnodiging in de bus. Inschrijven kan vanaf 10 februari 2021.

De vele signalen over mobiliteitsproblemen geven aan dat er nood is aan ingrepen die de veiligheid en de leefkwaliteit in Dampoort en Oud Gentbrugge verhogen. Dankzij de feedback op de scenario's hebben we een goed zicht op de bezorgdheden. De focus- en doelgroepgesprekken bieden de mogelijkheid om verschillende visies met elkaar te delen. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Intensief participatieproces

Eerder konden bewoners en betrokkenen hun bezorgdheden en argumenten over de scenario’s delen via een fysieke infomarkt (december 2019), infoborden, online inspraaksessies, het participatieplatform, Gentinfo, e-mail of via de wijkregisseurs. In december 2020 werd het traject coronaveilig aangepast, met onder andere twee digitale 'wijkmarkten'. De signalen uit dat participatietraject worden momenteel verwerkt.

Er is al een stevig participatietraject gelopen. We kregen al 7.500 signalen, dat is heel wat. Toch sturen we zo'n traject graag nog bij als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt door diverse groepen, zoals in dit geval. Met deze extra inspanningen willen we tot een nog beter gedragen plan komen. Astrid De Bruycker, schepen van Participatie
Favicon for stad.gent Meer informatie over de wijkmobiliteitsplannen stad.gent

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons