Steun voor zes projecten om meer Gentenaars aan job te helpen

371818-365276-loopbaanbegeleiding2-2a47f1-original-1600849115-5cf420-original-1606749558 (1).jpg
  • jpg

Via het Arbeidspact steunt de Stad Gent zes experimentele projecten om meer Gentenaars aan het werk te krijgen, in het bijzonder langdurig zieken en 'niet-beroepsactieven', mensen die werkbekwaam zijn maar geen job zoeken. Eén project focust op zogenaamde 'Hikikomori-jongeren'.

Via het Arbeidspact lanceerde de Stad Gent recent een nieuwe oproep naar projecten die meer Gentenaars aan een job moeten helpen. De focus lag op twee groepen, langdurig zieken en 'niet-beroepsactieven', mensen die werkbekwaam zijn maar geen job zoeken. Uit 32 projectideeën werden zes projecten geselecteerd die samen bijna 450.000 euro ontvangen. De projecten lopen van januari 2023 tot en met maart 2025.

Jongeren kansen geven

Een eerste project wil zogenaamde 'Hikikomori-jongeren' bereiken, een Japanse term voor jongeren, vaak intensieve gamers, die zich volledig terugtrekken uit de maatschappij en niet gekend zijn bij hulpverleners. De vzw Compaan, die focust op het activeren van mensen met onderbenutte talenten, wil die jongeren in Gent eerst lokaliseren om ze daarna te kunnen begeleiden. Daarbij wordt een beroep gedaan op ervaringsdeskundigen die de leefwereld van de jongeren kennen, en ook de ouders worden betrokken in het proces.

Een tweede project, van jeugd- en cultuurhuis de Kazematten en begeleidingscentrum Stappen, wil jongvolwassenen zonder diploma en netwerk, en met beperkte arbeidsattitude op weg zetten naar een job of opleiding in de horeca. De jongeren kunnen daarbij ervaring opdoen in de foyer van de Kazematten. Een derde project, van BeCode vzw, biedt deelnemers een digitale training om sterker naar de arbeidsmarkt te kunnen trekken.

Er zijn momenteel meer dan 15.000 openstaande vacatures, maar minder dan 12.000 niet-werkende werkzoekenden. Onze bedrijven staan dus heel erg open om alle talenten een kans te geven. We hopen dat deze projecten daaraan zullen bijdragen en zo ook de werkzaamheidsgraad in Gent verder doen stijgen. Hilde Schuddinck, directeur Voka - Regio Gent en lid van de jury van de projectoproep

Van zitdagen tot intensief overleg

Drie andere projecten focussen op mensen die uitvallen door ziekte. Het aantal Gentenaars dat langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, steeg sinds 2016 immers met 22 procent. Een eerste project, van Weerkracht vzw, organiseert zitdagen in wijkgezondheidscentra voor mensen in precaire sectoren die kampen met psychische of fysieke moeilijkheden.

Bij een tweede project trekt vzw Samen Leven naar de werkvloer om de terugkeer van een medewerker te begeleiden, want het gedrag van collega’s is daarbij cruciaal. Een laatste project, van wijkgezondheidscentrum De Kaai, brengt alle actoren rond een patiënt samen om het aspect werk nog meer mee te nemen in het gezondheidsverhaal.

Ik kies er bewust voor om de innovatie te laten komen vanuit het middenveld. Zij staan midden in de praktijk, dicht bij de mensen en kennen het werkveld beter dan wie ook. Hun expertise zal ook nodig zijn om met deze doelgroepen aan de slag te gaan: er zijn nog weinig goede praktijken bekend. Daar wil het Arbeidspact nu verandering in brengen. Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Met het Arbeidspact willen de Stad Gent, VDAB en de sociale partners meer Gentenaars duurzaam aan het werk krijgen. Lees er hier meer over.

Contact voor de pers

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL